Budi EYCA ambasador/ka – prijave do 31. decembra

Projektni tim Evropske omladinske kartice (EYCA) je raspisao Javni poziv za prijavu ambasadora/ki za sve mlade uzrasta od 15 do 27 godina za period od 2024-2026. godine.

Evropska omladinska kartica (EYCA) je jedina zvanična i besplatna benefit kartica, podržana od strane Ministarstva sporta i mladih, koja u Crnoj Gori omogućava svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina da koriste preko 250 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi.

Značaj projekta i pozitivni efekti na kvalitet života mladih ljudi su prepoznati kroz različita strateška dokumenta, kao što su Srednjoročni program rada Vlade Crne Gore (2022-2024) i Program osnaživanja Evropske omladinske kartice (2022-2024), te lokalne akcione planove i strategije.


Snažna partnerstva i umrežavanje sa državnim institucijama, akademskom i naučnom zajednicom, biznis i civilnim sektorom, lokalnim samoupravama, domaćim i međunarodnim organizacijama omogućila su kreiranje velikog broja benefita i povoljnosti, koji su Evropsku omladinsku karticu (EYCA) pozicionirali kao najkorišćeniji i najpopularniji omladinski program u Crnoj Gori, a od decembra 2022. godine kao program od Javnog interesa za sve mlade u Crnoj Gori.

Vjerujući da su mladi najvažniji resurs svake zemlje i da njihova energija može unaprijediti svaki rad, buduće EYCA ambsadore/ke vidimo kao budući dio našeg tima u različitim aktivnostima: aktivno učešće u kreiranju razvojnog puta Evropske omladinske kartice (EYCA); mapiranje i uspostavljanje kontakata sa novim popustodavcima; osmišljavanje programa razmjene i prilika za mobilnost; organizacija različitih događaja; umrežavanje sa vršnjacima iz inostranstva i sl.

Buduće kolege će ujedno kroz aktivan rad sa mladima iz čak 40 različitih država biti u funkciji pokretača i nosioca promjena. Oni mogu postati ambasadori/ke za sljedeće oblasti: zapošljavanje, mobilnost, informisanost, razvoj EYCA programa na lokalnom nivou i digitalizacija. U skladu sa kriterijumima, projektni tim Evropske omladinske kartice (EYCA) će izabrati po dva predstavnika, odnosno ambasadora/ke za svaku od navedenih oblasti. Prijave se vrše putem sljedećeg linka i otvorene su sve do 31. decembra u ponoć.

Projekat Evropske omladinske kartice (EYCA) u Crnoj Gori od 2018. godine realizuje NVO „Centar za omladinsku edukaciju” uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva sporta i mladih, u ime Vlade Crne Crne Gore.

Author: Bobana Pejović

Bobana je diplomirani ekonomista i project menadžerka u Digitalizuj.Me.

Share This Post On

Vaše mišljenje: