”Razgovori sa mladima” na temu održivog bankarstva

Serija događaja pod nazivom “Razgovori sa mladima” realizuje se na inicijativu NLB banke, a u partnerstvu sa timom Evropske omladinske kartice i uz podršku drugih lokalnih nevladinih organizacija i kancelarija koje se bave pitanjima mladih na nivou opština u kojima se aktivnost realizuje. Ovi događaji imaju za cilj uspostavljanje otvorenog, iskrenog i konstruktivnog dijaloga sa mladim ljudima iz četiri grada u Crnoj Gori: Baru, Nikšiću, Bijelom Polju i Podgorici. Poslednji događaj pod nazivom “Održivo bankarstvo za sigurniju budućnost” biće organizovan u Narodnoj bibilioteci Radosav Ljumović u Podgorici, 5. oktobra sa početkom u 12h, a mladi će imati prilike da podijele svoja razmišljanja sa Martinom Leberleom, Draženom Vujoševićem i Lanom Đurasović.

“Razgovori sa mladima” su koncipirani kao interaktivne sesije između grupe mladih ljudi i najvišeg menadžmenta NLB banke na četiri teme: Bankarstvo po mjeri mladih (Bar, 7. septembar), Njegovanje i podrška poduhvatima mladih (Nikšić, 21. septembar), Jačanje finansijskog znanja (Bijelo Polje, 27. septembar) i Održivo bankarstvo za sigurniju budućnost (Podgorica, 5. oktobar). Njih vode lideri u korporativnom bankarskom svijetu sa višedecenijskim iskustvom i strašću da svoje znanje prenesu na mlađe generacije, Martin Leberle, predsjednik Upravnog odbora NLB banke, Dražen Vujošević, član Upravnog odbora i Lana Đurasović, članica Upravnog odbora. 

Kroz ovu inicijativu, mladima će biti omogućeno da razgovaraju o širokom spektru pitanja i tema koje su važne kako za njih same, tako i za društvo u cjelini. Osim što će imati priliku da bolje razumiju složenost ekonomskih procesa i funkcionisanje bankarskog sistema, mladi će moći da iznesu svoja viđenja i strahove pred liderima iz poslovnog svijeta. U tom smislu, jedan od glavnih ciljeva događaja je da se mladima pruži edukacija koja će im pomoći da razbiju predrasude i stereotipe o korporativnom svijetu, dobiju informacije o onim alatima koji su im na raspolaganju u pogledu pripreme za njihovu budućnost, te da se kod njih podstakne snažniji osećaj društvene i finansijske odgovornosti. Neformalni karakter događaja omogućiće neposredan i opušten razgovor, stvarajući prostor za autentične interakcije i otvorenu razmjenu mišljenja, kao i da mladi dobiju priliku da razmotre svoje buduće puteve i postave temelje za njihovu sigurniju i uspešniju budućnost. Osim toga, ovi dijalozi predstavljaju platformu kroz koju će se učesnicima približiti vrijednosti koje kompanija baštini i sa kojima se mladi mogu identifikovati, kao i aktivnosti koje doprinose ostvarivanju tih vrijednosti, a u čijem kreiranju i daljem unapređenju mladi takođe mogu učestvovati.

Pridružite se na ovim inspirativnim sesijama razgovora i budite dio održivog razvoja društva u cjelini. Prijavi se!

Author: Jovana Vulić

Jovana Vulić je administrativna menadžerka u UNICEF Laboratoriji inovacija za mlade “Kreaktivator” i zauvijek najmlađa članica Digitalizuj.Me ekipe. :) 101% Geek, voli Despicable.Me priču i Minion je u timu Spark.me konferencije. Jednog dana će promijeniti svijet i vratiti se da živi u Boku. Do tada se odlično snalazi na društvenim mrežama i piše svoj (eat) food blog eatwithjo.me.

Share This Post On

Vaše mišljenje: