Projekti

Digitalizuj.Me je uspješno realizovao veliki broj inovativnih projekata, među kojima su:

Laboratorija inovacija za mlade “Kreaktivator”

Partneri: Inicijativa nastala pod okriljem UNICEF Crna Gora, finansirana od strane ING i podržana od Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, a implementirana od strane Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: decembar 2015 – jul 2020.

Laboratorija inovacija za mlade “Kreaktivator”, pokrenuta od strane UNICEF, je šesta laboratorija te vrste u svijetu. Laboratorija nudi prostor, alate, prilike i programe koji će omogućiti mladima i adolescentima da razviju i implementiraju rješenja za izazove sa kojima se suočavaju, kao i da dobiju podršku za njihove aspiracije, razviju socijalno-emocionalne vještine i iskoriste mogućnosti za uključivanje u process donošenja odluka.

Ključna aktivnost Laboratorije je UPSHIFT, koji predstavlja intenzivnu, trodnevnu radionicu, na kojoj 10 odabranih timova (sastavljenih od mladih ljudi i adolescenata koji imaju između 13-19 godina) uči kako da, od prepoznatog problema, prođe kroz sve bitne korake koji vode do kreiranja inovativnog rješenja, a sve to uz pomoć mentora. Osim novih poznanstava i druženja, učesnici nauče mnogo o planiranju projekata, metodologijama koje se tiču analiziranja problema, budžetiranju, održivosti projekta itd. Poslednjeg dana radionice, svaki od timova ima priliku da rješenje do kog su došli predstavi pred žirijem. Žiri bira pet rješenja za koja smatra da najbolje rješavaju prepoznate probleme i da su pogodna za realizaciju i dodjeljuje im novčani grant za implementaciju.

„Jačanje startap ekosistema u regionu Zapadnog Balkana“

Partneri: Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i 10 startap habova sa Zapadnog Balkana, među kojima je i Digitalizuj.Me

Trajanje projekta: mart 2018 – januar 2020.

Osnovni cilj projekta je jačanje organizacija koje su dio startap ekosistema u regionu Zapadnog Balkana i stvaranje boljih uslova za njihov uspješan razvoj. Projektom je predviđeno poboljšanje usluga koje habovi, inkubatori i tehnološki centri nude startapovima, sa fokusom na razmjenu znanja i iskustava među relevantnim stejkholderima u šest zemanja koje su obuhvaćene. Projekat se implementira kroz tri radna paketa:

1. Startap akademija Zapadnog Balkana kroz koju prolaze predstavnici startapova, koji uče od renomiranih evropskih stručnjaka, i predstavnici habova koji imaju priliku da prolaze kroz trening trenera;

2. Građenje kapaciteta habova koje se realizuje kroz susrete, radionice i rad sa mentorima;

3. Regionalni Fond za mobilnost koji nudi prliku predstavnicima habova i startapova da učestvuju na događajima, konferencijama, radionicama i seminarima širom regiona.

„Generation Unlimited Youth Challenge“

Partneri: UNICEF Crna Gora, Ministarstvo sporta i mladih i Digitalizuj.Me

Trajanje projekta: septembar 2018 – februar 2019.

Crna Gora je među 16 zemalja u kojima se organizuje „Generation Unlimited Youth Challenge“. Mladi ljudi, kao kreatori rješenja, aktivno su uključeni u rješavanje izazova sa kojima se njihova generacija susreće. Ovo takmičenje omogućava im da kreiraju rješenja i podignu svijest mladih. Otvorenim pozivom su tražene prijave mladih ljudi, između 14 i 24 godine, u cilju jačanja tri kljuna cilja ovog globalnog partnerstva – unaprjeđenje srednješkolskog obrazovanja, razvijanje vještina i znanja koja su potrebna za buduće zaposlenje i osnaživanje mladih.

„Generation Unlimited“ ima za cilj da omogući da svaka mlada osoba bude u školi, da ima mogućnost da uči i bude dio nekog treninga ili da bude zaposlena do 2030. godine. Partnerstvo daje prioritet uključivanju glasa mladih, povezujući postojeće organizacije i mreže u cilju postizanja globalnog dijaloga i uključenosti mladih. Projektom se daje podrška mladima da razumiju i riješe probleme sa kojima se oni i njihovi vršnjaci susreću, a u cilju identifikacije rješenja koja imaju potencijal da unaprijede živote mladih širom svijeta.

„Razvoj i implementacija strategije komunikacije na društvenim medijima za CIPS u cilju osnaživanja mladih za korišćenje prilika na tržištu rada“

Partneri: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Digitalizuj.Me

Trajanje projekta: jul 2018 – decembar 2018.

Cilj projekta je bio kreiranje, održavanje i razvoj zvanične Facebook stranice Centra za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS) Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na kojoj će biti dostupni sadržaji namijenjeni mladim ljudima, vezani za prilike za zapošljavanje, karijerno savjetovanje i podršku mladima na tržištu rada. U okviru projekta su kreirani i novi logo i vizuelni identitet CIPS-a, pet video snimaka edukativnog sadžaja i pet video snimaka sa iskustvima korisnika. Razvijen je i plan obuke i realizovan desetodnevni trening za 10-12 zaposlenih u CIPS-u.

„Povezivanje gradova Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana kroz digitalne tehnologije (‘Digital Cities’)”

Partneri: Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Britanski savjet, Culture Code (Nova Iskra), Creative England, 50 digitalnih habova (među kojima je i Digitalizuj.Me) i 24 grada

Trajanje projekta: januar 2018 – mart 2018.

Cilj projekta je razvoj kapaciteta kreativnih habova, startapova i malih i srednjih preduzeća sa Zapadnog Balkana koji rade u oblasti kreativnih industrija, tehnologije i obrazovanja i podsticanje njihove saradnje sa organizacijama iz Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo je realizovano kroz jačanje strategija i politika, osnaživanje kreativnih habova i razvoj vještina predstavnika habova. Predstavnici 50 digitalnih habova i 24 grada su se priključili projektu kako bi podržali razvoj Zapadnog Balkana. Učesnici projekta imali su priliku da učestvuju u istraživanju o potrebama aktera kreativnih industrija i prisustvuju događajima u cilju širenja i jačanja kontakata i vještina. Takođe su imali priliku da se povežu sa sličnim organizacijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i posjete ih zahvaljujući programu razmjene, koji je uključivao razmjenu znanja, vještina i iskustava. Projektom je takođe podržan razvoj zajedničkih projekata sa organizacijama iz Ujedinjenog Kraljevstva, zahvaljujući grantovima koje je obezbijedio Britanski savjet.

Takmičenje „Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru“

Partneri: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u saradnji sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija i Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Digitalizuj.Me i opštinama Berane, Mojkovac, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Trajanje projekta: februar 2015 – maj 2015.

Osnovni cilj projekta je bio povezivanje svih resursa crnogorskog društva, uz pomoć inovacija, kako bi se prepoznale potrebe građana i u partnerstvu postigli prioritetni razvojni ciljevi na lokalnom i nacionalnom nivou. Opštine obuhvaćene projektom kandidovale su ukupno pet lokacija kojima su građani osmislili novu namjenu, uzimajući u obzir tip lokacije, postojeću infrastrukturu i kapacitete, kao i potrebe same sredine. Ova inovativna rješenja bi trebalo da doprinesu rješavanju osnovnih ciljeva projekta, a to su: smanjenje nezaposlenosti među mladima, smanjenje stope siromaštva, društvena inkluzija ranjivih grupa, kao i valorizacija kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore.

U prvoj fazi takmičenja prijavilo se čak 279 timova, koji su se takmičili u pet kandidovanih opština (Berane, Mojkovac, Rožaje, Šavnik i Žabljak), da bi se na kraju došlo do 15 timova koji su ušli u najuži krug (po tri finalista u svakoj opštini). Finalisti su predstavili inovativna rješenja za korišćenje javnih prostora u pet crnogorskih opština, nakon čega je zajedničkim glasanjem žirija i glasanjem publike putem interneta, odabrano pet pobjedničkih ideja kojima su uručene novčane nagrade u iznosu od po 3.000 eura.

Takmičenje „Otvorene ideje za Crnu Goru“

Partneri: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Crne Gore, Upravom za mlade i sport, i Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: april 2014 – jun 2014.

 Cilj projekta je bio jačanje transparentnosti i odgovornosti javne uprave kroz pronalaženje inovativnih tehnoloških rješenja za dva značajna pitanja od društvenog značaja: 1) Kako unaprijediti učeće mladih u procesu donošenja odluka? 2) Kako iskoristiti moć novih tehnologija za bolju informisanost i učeće građana u procesu evropskih integracija?

Takmičenje je okupilo zajednicu kreativaca, programera i društvenih aktivista na rješavanju problema sa kojima se susrijeće javna uprava. Namjera je bila da nove aplikacije podstaknu građanski aktivizam i upotrebu novih tehnologija, na način na koji je to postigla inicijativa „Budi odgovoran“, koja je pobijedila na takmičenju OtvoreneIdeje.me u 2013 godini.

Pobjednici na takmičenju su bili Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Ideus. UMHCG je predstavilo projekat „Informacije za sve/Informacije za svakoga“, koje bi omogućilo da osobe s invaliditetom na jednom mjestu dobiju sve važne informacije iz različitih organizacija i državnih institucija, u njima pristupačnom formatu. Ideus je crowdsourcing platforma sa podacima o proizvodima široke potrošnje putem koje će korisnici biti blagovremeno informisani o svim rizicima konzumiranja proizvoda koji su u datom trenutku nadležni organi označili kao nebezbjedne. Dodatni digitalni servisi omogućiće korisnicima sa specifičnim potrebama u ishrani (ljudi sa alergijama, mikronutritivnim deficitima i sportisti) da na jednostavan način planiraju svoju ishranu.

Takmičenje „Transparentnost i odgovornost“

Partneri: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: april 2013 – jun 2013.

Cilj projekta je bio da se daju odgovori na dva značajna pitanja:

1. Kako je moguće iskoristiti tehnologiju da bi stvorili nove usluge ili poboljšali kvalitet postojećih usluga koje državna i lokalna administracija nudi građanima?

2. Kako je moguće iskoristiti veb i mobilne tehnologije da bi poboljšali kvalitet života u društvu?

Projekat je uključio građane, aktiviste, programere, dizajnere i preduzetnike iz „onlajn“ i „oflajn“ svijeta i stvorio zajednicu sa ciljem rješavanja društvenih problema korišćenjem modernih tehnologija. Rezultat projekta je nekoliko potpuno funkcionalnih aplikacija za pametne telefone i računare koje pomažu lokalnim zajednicama, ali i opštinama i državnim institucijama da lakše komuniciraju i rješavaju probleme na različitim nivoima.

Građani Crne Gore su sada opremljeni pobjedničkom aplikacijom “Budi odgovoran” koja im omogućava da prijave neizdavanje fiskalnih računa, kršenje prava potrošača, nelegalne deponije, nepropisno parkiranje, neodgovarajuću upotrebu službenih vozila i mnoge druge probleme kako bi se poboljšao kvalitet života u društvu. Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore koristi prijave građane kroz aplikaciju “Budi odgovoran” u borbu protiv sive ekonomije. Po pri­ja­va­ma gra­đa­na in­spek­cij­ski or­ga­ni su iz­re­kli ka­zne u vri­jed­no­sti od pre­ko 420 hi­lja­da eura, a po­lo­vi­na tog iz­no­sa (više od 200 hiljada eura) je na­mi­je­nje­na za pro­jek­te od op­šteg dru­štve­nog zna­ča­ja, za koje glasaju sami građani.

Aplikacija „Budi odgovoran“ je bila među sedam finalista u konkurenciji za nagradu “Bright Spots” na Open Government Partnership samitu u Londonu, u periodu od 31.10. do 01.11. 2013. godine. Javna kampanja „Budi odgovoran. Od tebe zavisi. Siva ekonomija 0%.“ je osvojila drugu nagradu međunarodne inicijative Open Government Partnership u konkurenciji projekata iz 33 države, na svečanosti koja je održana u Njujorku, 25.09.2014. godine.

Upotreba društvenih medija za promovisanje transparentnosti i efikasnosti

Partneri: East West Management Institute i Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: novembar 2012 – mart 2013.

Projekat je pokrenut sa dva osnovna cilja – da iskoristi moć društvenih medija u cilju pomoći državnim institucijama, kao i da pomogne građanima Crne Gore da lakše dobijaju informacije, prijave probleme i korupciju i lakše dođu do potrebne dokumentacie. Projekat je uključio i seriju debata koje su okupile predstavnike administrativne i sudske branše, predstavnike NVO sektora i medije sa ciljem da se predstavi stanje prije početka i nakon okončanja projekta „Dobro upravljanje“ (Good Governance) i predstave benefiti za građane u vidu povećane efikasnosti i poboljšane komunikacije.

Foursquare za razvoj

Partneri: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, doMEn i Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: jun 2012 – septembar 2012.

Cilj projekta je bio jačanje preduzetništva i turizma u sjevernoj regiji Crne Gore putem korišćenja geolokacijskih društvenih mreža kao što je Foursquare. Sjeverna regija, koja privlači od 5% do 7% od ukupnog broj turista koji posjete Crnu Goru (1,5 miliona godišnje), ima veliki potencijal za specifične oblike turizma (tzv. niche tourism) zahvaljujući potpuno očuvanoj prirodi i nekoliko lokacija zaštićenih od strane UNESCO.

Projekat je pokrenut u namjeri da se pomogne lokalnim zajednicama da promovišu turizam koristeći nove tehnologije. a krajnji cilj je bio da se stvore nova radna mjesta, promovišu lokalna preduzeća i ostvari održiv rast u regiji koristeći lokalna znanja o prirodnim ljepotama i istoriji. Sva ta znanja su prenesena „onlajn“, da bi turisti mogli da koriste mrežu Foursquare kao „turistički vodič“ i način lakšeg povezivanja sa lokalnim zajednicama.

U završnoj fazi projekta, najpoznatiji blogeri i uticajni predstavnici društvenih mreža iz regiona su napravili turu po sjevernoj regiji Crne Gore koristeći rezultate projekta, a zatim sa puno entuzijazma predstavili svoja iskustva za čitaoce iz čitavog regiona. Projekat “Foursquare za razvoj” je bio jedan od šest projekata na svjetskom nivou koje je RBEC Innovation Fund nagradio.

Konferencija „Korišćenje novih tehnologija za nadzor životne sredine“

Partneri: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, NVO Ozon i Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: maj 2013

Konferencija je organizovana sa ciljem otvaranja diskusije o ulozi novih tehnologija u sektoru zaštite životne sredine i „spajanja“ dvije grupe ljudi koji inače ne komuniraju toliko često – eksperata za zaštitu životne sredine i predstavnika digitalne zajednice. Takođe, stvorena je šansa da predstavnici vlasti i eksperti civilnog društva mogu da sarađuju na projektima na temu zaštite životne sredine. Konferencija je pokrenula mnogo značajnih pitanja – Kako nove tehnologije mogu da poboljšaju saradnju državnog i civilnog sektora i medija  u cilju očuvanja životne sredine? Da li je moguće poboljšati regionalnu saradnju i koja je uloga Arhus centara? Kako nove tehnologije mogu da pomognu u nadzoru životne sredine?

Edukacija

Edukacija je značajan dio Digitalizuj.Me aktivnosti, a jedan od osnovnih principa je da su svi programi besplatni za građane. Digitalizuj.Me ima veliko iskustvo u organizovanju edukativnih programa:

 • Škola programiranja za učenike IV, V, VI i VII razreda osnovne škole – U organizaciji Code Week Montenegro, u saradnji sa Digitalizuj.Me i Internet Society Montenegro Chapter, oktobar 2017 – novembar 2017.
 • Radionica marketinga na društvenim medijima – novembar 2017 – decembar 2016.
 • Radionica digitalnog marketinga – mart 2016 – april 2016.
 • Blog radionica – Uz podršku Telenor fondacije, februar 2015 – april 2015.
 • Blog radionica – septembar 2014 – novembar 2014.
 • Škola upravljanja internet zajednicom za srednjoškolce i studente – Uz podršku Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), mart 2014 – april 2014.

Hakaton

Partneri: Digitalizuj.Me i Logate

Trajanje projekta: 2012 – aktuelno i danas

Cilj Hakatona je da tim programera, dizajnera i aktivista, u ograničenom vremenskom periodu od 24 sata (ili 48 sati), kroz atmosferu druženja i prenošenja znanja, pronađe nova rješenja koristeći savremene tehnologije. Sama riječ “hakaton” (engleski – “hackathon”) je složenica od riječi “haker” koja u modernom žargonu predstavlja osobu sa naprednim znanjem računara i računarskih mreža, te riječi “maraton” koja objašnjava 24 sata trajanja. Nakon takmičenja slijedi predstavljanje, gdje svi timovi imaju po pet minuta da predstave svoju demo aplikaciju i ubijede žiri da su baš oni najbolji. Svaki Hakaton je imao jasan fokus:

 • Šesti Hakathon (23-25. maj 2018) – Kako napraviti IT rešenje za najpoznatiju marinu u Crnoj Gori? Domaćin hakatona je bio Porto Montenegro, sponzor je bila Societe Generale Montenegro banka, a partneri su bili SAGA, Ministarstvo javne uprave i Crnogorski Telekom.
 • Peti Hakaton (26-28. maj 2017) – Kako iskoristiti digitalne tehnologije za promociju turističkih potencijala? Sponzor Hakatona je bila Societe General Montenegro banka, a partneri su bili Almara Beach Club, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, SagaCG i Poslovna inteligencija.
 • Četvrti Hakaton (12-13. decembar 2015) – Kako pomoći građanima da iz nekog skupa javno dostupnih podataka sa interneta dobiju lako dostupne informacije u odgovarajućem obliku (telefon, tablet, računar…)? Partner Hakatona je bila Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.
 • Treći Hakaton (20-21. decembar 2014) – Kako učiniti proces učenja efikasnijim, lakšim i zabavnijim za djecu u osnovnoj školi, tako što ćete kreirati edukativnu HTML5 aplikaciju? Sponzor Hakatona je bio Microsoft Crna Gora.
 • Drugi Hakaton (21-22. decembar 2013) – Kako poboljšati postojeće i kreirati nove funkcionalnosti Extra TV, popularne IPTV platforme Crnogorskog Telekoma? Sponzor Hakatona je bio Crnogorski Telekom.
 • Prvi Hakaton (10-11. novembar 2012) – Kako iskoristiti SMS poruke kako bi se poboljšao svakodnevni život građana?

Treninzi

Digitalizuj.Me ima veliko iskustvo u organizovanju treninga za nastup organizacija na društvenim medijima:

 • Nastup na društvenim medijima – Ministarstvo održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, oktobar 2013.
 • Nastup na društvenim medijima – Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, oktobar 2013.
 • Nastup na društvenim medijima – Američka privredna komora u Crnoj Gori, jul 2013.
 • Marketing na društvenim medijima – NECKOM Nikšić, oktobar 2012.
 • Marketing na društvenim medijima – Pivara Trebjesa Nikšić (dio Molson Coors grupe), jul 2012.

Digitalizuj.Me predavanja

Trajanje projekta: decembar 2011 – aktuelno i danas

Digitalizuj.Me organizuje predavanja inspirativnih i strastvenih govornika iz čitave regije svakog mjeseca. Inovativni preduzetnici, uticajni umovi i pasionirani aktivisti govore o temama kao što su liderstvo, inovacije, urbani razvoj, upravljanje promjenama, društveni mediji, start-up kompanije, zaštita životne sredine… Predavanja pomažu da se podigne svijest i obrazuje zajednica o navedenim temama, ali i da se proširi mreža kontakata sa ljudima iz čitavog regiona, koji kasnije postaju značajni partneri u različitim projektima. Do sada je organizovano više od 50 predavanja u okviru ove aktivnosti.

Spark.me konferencija

Partneri: Organizator je kompanija doMEn. Organizacioni partneri su Alicorn, ME-net, i Digitalizuj.Me.

Trajanje projekta: 2013 – aktuelno i danas

Digitalizuj.Me je partner u organizaciji Spark.me, jedne od najvećih tehnoloških/biznis konferencija u Jugoistočnoj Evropi. Konferencija se organizuje svake godine od 2013. godine kao dio programa društvene odgovornosti kompanije doMEn d.o.o, agenta registracije crnogorskog nacionalnog internet domena – .ME. Spark.me je konferencija koja nudi brojne šanse za biznis i koja na jednom mjestu okuplja 580 ljudi iz 28 država širom svijeta – lidere iz poslovnog svijeta, svijeta tehnologije i inovacija, marketare, startapove i ljude željne znanja.

Spark.me govornici u prethodnim godinama su bili neki od najpriznatijih govornika na svijetu, kao i globalno poznati eksperti:

 • Pankaj Ghemawat – Jedan od vodećih svjetskih autoriteta u oblasti globalne strategije. TED govornik;
 • Rory Sutherland – Potpredsjednik Ogilvy & Mather UK, globalne advertajzing i marketinške agencije. TED govornik;
 • Christopher Fabian – Suosnivač i jedan od lidera svjetski poznatog odjeljenja za inovacije u okviru UNICEF. Časopis „Time” ga je 2013. godine uvrstio na prestižnu listu 100 najuticajnijih ljudi u svijetu;
 • Brian Solis – Glavni analitičar u konsultantskoj kući Altimeter Group, koja se bavi istraživanjima u oblasti novih tehnologija, društvenih medija i privatnosti podataka na Internetu. Autor nekoliko globalnih biznis bestselera;
 • Mark W. Schaefer – Jedan od vodećih svjetskih stratega u oblasti marketinga na društvenim medijima koji svoje znanje dijeli na jednom od pet najposjećenijih marketinških blogova na svijetu – {grow};
 • Alf Rehn – Međunarodno priznati menadžment mislilac i autor;
 • Mike Massimino – Bivši astronaut NASA, profesor na Univerzitetu Kolumbija, poznato televizijsko lice koje se šest puta pojavio u popularnoj humorističkoj TV seriji “Štreberi” (The Big Bang Theory) i autor bestselera;
 • Itay Talgam – Prvi izraelski dirigent koji je nastupao sa Filharmonijom iz Sankt Peterburga, trener liderstva i TED govornik čiji govor ima više od tri miliona pregleda na internetu;
 • Neil Harbisson – Umjetnik koji je 2004. godine ugradio antenu u potiljak i postao prvi zvanično priznati kiborg na svijetu. TED govornik;
 • Dr Max Mckeown – Trener u oblasti strategije i bihevioralni psiholog. Autor nekoliko globalnih biznis bestselera;
 • Scott Berkun – Autor nekoliko globalnih biznis bestselera, koji je održao preko 500 predavanja širom svijeta;
 • Denise Lee Yohn – Ekspertkinja u oblasti brendinga, konsultantkinja i autorka nekoliko bestselera;
 • David Armano – Direktor za globalnu strategiju u Edelmanu, najvećoj nezavisnoj PR agenciji na svijetu;
 • Tony Conrad – Poznati investitor iz Silicijumske doline i osnivač about.me i Sphere;
 • Aza Raskin – Serijski preduzetnik i jedan od najuticajnijih dizajnera korisničkog interfejsa na svijetu. TED govornik; 
 • Sara Rosso – Direktorica marketinga u Automatticu, kompaniji koja je kreirala WordPress.com, najpopularniji onlajn servis za hosting veb sajtova koji koriste WordPress platformu. Pokrenula je “Svjetski dan Nutele” sa ciljem da u jednom danu okupi sve ljubitelje ovog čokoladnog namaza;
 • Heather B. Armstrong – Najpoznatija svjetska blogerka iz oblasti roditeljstva i autorka bestselera časopisa New York Times;
 • Veronica Belmont – Internet zvijezda i savjetnica brojnih startapova. Ima više od 1,8 miliona pratilaca na Tviteru;
 • Peter Sunde – Haker/aktivista kojeg posebno interesuju pitanja autorskih prava u digitalnom dobu, privatnosti na internetu i slobode informacija. Najpoznatiji je kao suosnivač The Pirate Bay, popularnog veb sajta koji indeksira BitTorrent fajlove;
 • Xenia Tchoumi – Digitalna influenserka u oblasti visoke mode sa preko 7 miliona pratilaca na društvenim mrežama, internet preduzetnica i tri puta TEDx govornica;
 • Boyd Multerer – Bivši glavni inženjer za Xbox igračku konzolu, koji je osnovao Xbox Live i XNA servise.

Dodatni Spark.me govornici su došli iz kompanija kao što su: Microsoft, Facebook,  LEGO, Ogilvy & Mather, Edelman Digital, Microsoft Ventures, Automattic, UNICEF’s Innovation Unit, Skype, Serviceplan Group, TechCrunch, DropBox, Altimeter Group, about.me, Prezi, Rushmore.fm, 500 Startups, Seedcamp, hub:raum, Eleven Accelerator Venture Fund, LAUNCHub, Tech.Co, Bellabeat…

Sastavni dio konferencije je Spark.me startap takmičenje koje okuplja timove iz cijelog regiona i Evrope. Pobjednički startap dobija priliku da predstavi svoj projekat vodećim svjetskim investitorima i medijima u TechCrunch Disrupt “Aleji preduzetnika” u San Francisku, izložbenom prostoru za potencijalno uspješne projekte i kompanije, koji posjećuju vodeći američki i svjetski investitori, mediji, kao i opšta javnost i koji predstavlja jednu od najboljih prilika da se biznis ideja predstavi potencijalnim investitorima i stupi u kontakt sa ljudima koji pobjedničkom tomi mogu pomoći da pretvori svoj projekat u ostvarenje sna, odnosno uspješan posao. 

Završni računi

Ovdje su dostupni završni računi Nevladinog udruženja “Digitalizuj.Me” za: