Razvoj digitalne inteligencije

Edukativni video snimci su snimljeni u okviru projekta “Razvoj digitalne inteligencije”, koji ima za cilj da edukuje mlade o odgovornom i sigurnom korištenju digitalnih tehnologija, sa ciljem podizanja nivoa digitalne inteligencije među djecom i suzbijanja nasilja na internetu. Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.

1. Balansirana upotreba tehnologije

2. Da li je tehnologija dobra ili loša za nas?

3. Da li znaš šta tvoj online profil govori o tebi?

4. Šta znači biti digitalni građanin?

5. Sigurnost i bezbjednost u digitalnom svijetu?

Cilj ReLOaD programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka. Istovremeno, cilj je i unapređenje podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Ovo će biti postignuto primjenom uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta jedinica lokalne samouprave. U Crnoj Gori, aktivnosti ReLOaD programa usmjerene su na jačanje pet lokaknih samouprava: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat, koje su odabrane na osnovu kriterijuma za transparentnu raspodjelu javnih sredstava NVO na lokalnom nivou.