NVO 9. decembar poziva aktiviste za novi projekat istraživanja

NVO 9. decembar započinje realizaciju projekta Jačanje volonterskog servisa NVO 9. decembar kroz analizu potreba i problema mladih u opštini Danilovgrad. Projekat je podržan kroz program De facto STRONG koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, a finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.
Glavna aktivnost ovog projekta je sprovođenje istraživanja na temu problema i potreba mladih na području Opštine Danilovgrad. Na ovoj aktivnosti biće angažovano 15 mladih ljudi koji žele da se usavrše u oblasti implementacije istraživanja, da nauče samu metodologiju, kako se sprovodi istraživanje, kako se obrađuju, analiziraju i plasiraju podaci dobijeni istraživanjem. Istraživanje će biti glavni pokretač budućih projekata organizacije, čiji su potencijalni inicijatori upravo mladi aktivisti koji će sprovoditi istraživanje, a koji će imati za cilj unapređenje kvaliteta života na području opštine Danilovgrad, kao i rješavanje aktuelnih problema u ovoj opštini.

CoverPozvani su svi zainteresovani i motivisani mladi ljudi od 18 do 35 godina iz Crne Gore, koji žele da doprinesu kvalitetnijem istraživačkom radu i pokretanju nove inicijative, i koji žele da ojačaju sopstvene kapacite.

Učešće u ovom programu podrazumijeva pohađanje treninga na temu implementacije istraživanja, koji će biti organizovan u aprilu, nakon čega će se sprovesti istraživanje u periodu od maja do septembra 2015. godine. Učešće u ovom projektu se bazira na volonterskoj osnovi, dok će troškovi materijala i ishrane tokom trajanja treninga i istraživačkog procesa biti pokriveni od strane organizatora. Pri prijavljivanju neophodno je dostaviti kratak CV, kao i motivaciono pismo na e-mail adresu: nvo9.decembar [at] gmail [dot] com najkasnije do 15. aprila 2015, do 18h.

NVO 9.decembar Danilovgrad je omladinska, nevladina i neprofitna organizacija koja ima za cilj uključivanje mladih u društvene procese, zaštitu životne sredine, podizanje ekološke svijesti kako mladih, tako i svih zainteresovanih građana, promociju volonterizma, pružanje podrške omladinskim projektima, organizovanje akcija, kampanja, radionica i kurseva za koje mladi pokažu interesovanje. Osnovana je od strane mladih ljudi – studenata i trenutno broji 50 volontera. Više o organizaciji možete pronaći na njihovoj Facebook stranici.

Autor: Ivana Grgurović

Author: Gostujući bloger

Share This Post On

Vaše mišljenje: