IT u javnom sektoru i kakve to ima veze sa nama

Nakon veoma uspješno završenog projekta Foursquare for Development i u trenutku kada se završava prvi 24h hakaton u Crnoj Gori, ekipa Digitalizuj.Me je krenula u realizaciju novih poduhvata.

U saradnji sa programom Good Governance Activity in Montenegro pokrećemo serijal dijaloga o tome kako IT mehanizmi unapređuju efikasnost rada javnog sektora, transparentnost njegovog rada i odnos prema građanima.

Prvi događaj će biti održan u utorak, 13.11. sa početkom u 19h na Fakultetu političkih nauka, a gosti će biti:

  • Sanja Bojanić, šefica Sektora za demokratsko upravljanje u UNDP,
  • Darko Ivanović, direktor komunikacija u Građanskoj alijansi,
  • Milica Kovačević, predsjednica CDT i
  • Ana Selić, direktor odjeljenja za istraživanje javnih politika u CEMI.

Pričaćemo o transparentnosti institucija, njihovim kapacitetima i spremnosti da komuniciraju sa građanima online, elektronskim peticijama, konfliktu interesa…

“Good Governance Activity in Montenegro” je projekat koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a implementira East-West Management Institute (EWMI). Osnovni cilj projekta je da pomogne razvoj transparentnih i odgovornih državnih institucija, kao i da ojača ulogu građanskog društva i privatnog sektora. Fokus projekta su pravosudni sistem, biznis regulativa i jačanje uloga nevladinih organizacija. Projekat se takođe bavi i jačanjem povjerenja u institucije i sudstvo kroz istraživačko novinarstvo i jačanje kontrole. Sastoji se od tri nezavisne komponente:

  • Jačanje kontrole od strane građanskog društva i smanjenje korupcije – Jačanje povjerenja u državnu administraciju i sudstvo, poboljšanje kontrole istih, kao i podrška organizacijama, kao što su nevladine organizacije, mediji i biznis udruženja, koje se bave nadgledanjem i kontrolom ovih institucija
  • Reforma biznis okruženja i registracije preduzeća – Cilj je poboljšanje komunikacije sa državnim institucijama, pojednostavljivanje procesa registracije preduzeća i dobijanja adekvatnih dozvola, kao i smanjenje korupcije i generalno poboljšanje poslovnog okruženja
  • Unapređivanje sudske administracije i transparentnosti sudskog sistema – Promovisanje reformi i jačanje sudskog sistema sa ciljem da se poveća efikasnost i transparentnost.

Tokom projekta, ekipa Digitalizuj.Me će realizovati dijaloge na svaku od navedenih tema, sa gostima iz relevantnih organizacija koji su učestvovali u implementaciji samog projekta. U razgovoru sa našim gostima imaćete priliku da se informišete o svemu što je do sada urađeno i još uvijek se radi u okviru ovog projekta. Saznaćete konkretne mogućnosti koje vam se pružaju zahvaljujući prije svega uključivanju modernih tehnologija, a razgovaraćemo i o potencijalnim daljim pravcima razvoja.

Očekuje nas još jedan zanimljiv projekat i sigurni smo da ćete ponovo dati svoj vrijedan doprinos.

Author: Nikola Vulic

Predavač, konsultant, zaljubljenik u sport, pen&paper RPG fanatik, gejmer (ne nužno tim redosledom). Suosnivač Digitalizuj.Me.

Share This Post On

Vaše mišljenje: