USAID: “Program podrške medijima na Balkanu (BMAP)”

Baviš se novinarstvom i tražiš nova rješenja za svakodnevne probleme u svom poslu? Web developer si koji se voli igrati online kako bi informisao javnost? Zanima te spajanje medija i tehnologije?

Kao dio USAIDovog BMAP-a, Internews otvara poziv za prijave za učešće na prvom Media Innovation Labu, koji će se održati od 29. do 31. oktobra 2018. godine.

Svrha Media Innovation Laba je podsticanje međusektorskog razmišljanja kao i pružanje prilike učesnicima da ostvare kontakte sa profesionalcima i rješavanje problema u regionalnoj medijskoj zajednici.

Innovation Lab koji će se održati u Sarajevu će okupiti kreativne i inovativne pojedince različitih profila i omogućiti im da kroz saradnju razvijaju online rješenja konkretnih problema ili potreba, te će pružiti kreativan prostor gdje će medijski profesionalci, dizajneri i drugi raditi zajedno na kreiranju lokalizovanih alata za suočavanje sa izazovima s kojima se digitalni mediji susreću na Balkanu. Glavna tema ovogodišnjeg Innovation Laba je: Informaciona sigurnost i sigurne komunikacije. Izabrani aplikanti će imati priliku da rade na razvoju prototipa svojih ideja na Media Innovation Labu od kojih će 3 tima nakon završetka Innovation Laba imati priliku da dobiju $5.000 za dalje finansiranje razvoja njihovih alata koje će moći koristiti mediji u regionu. 

Pozivamo pojedince, nezavisne profesionalce, novinare, urednike, predstavnike organizacija civilnog društva i dizajnere da razmisle o inovativnim idejama kao i da se ujedine sa medijima i medijskim organizacijama u stvaranju zajedničkih rješenja!

Putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja Innovation Laba pokriva USAID BMAP.

Radni jezik svih dokumenata kao i samog Media Innovation Laba je engleski jezik.

Sve detalje o pozivu i aplikacijski formular možete naći na linku.

Konkurs je otvoren do 28. septembar 2018. godine, za prijave iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Author: Miodrag Račić

Miodrag Račić je student Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici i zaljubljenik u sve što ima veze sa tehnologijom i inovacijama.

Share This Post On

Vaše mišljenje: