3 najbolje kampanje na društvenim mrežama u 2015. godini

Društvene mreže (kao što su Twiter, Vine, Instagram, Facebook, You Tube, Pinterest, Snapchat i druge) sve više imaju ulogu “alata” kojim se brendovi služe kako bi plasirali svoje kampanje i usmjerili ih prema ciljnim grupama. U savremenom potrošačkom društvu koje odlikuje visoka zastupljenost tehnologije, kompanija može ostvariti kontakt sa potencijalnim kupcima na više načina (mobilni uređaji, tableti, računari). Međutim, kada je u pitanju iniciranje komunikacije na relaciji brend-kupac, ono što je mnogo bitnije od segmenta “gdje” će se ta komunikacija odigrati, jeste način na koji će kompanija uspjeti da zadobije potrošača, odnosno učini da se on poveže i poistovijeti sa brendom. Upravo u ove svrhe, kompanije su pronašle odličan način da utiču na svijest kupaca, a da se ovaj uticaj ne manifestuje preko agresivnog marketinga koji često donosi mnoštvo nepoželjnih efekata. U nastavku teksta, izdvojene su tri najbolje kampanje koje su bile zastupljene na društvenim mrežama u dosadašnjem toku 2015. godine. One su lansirane od strane velikih brendova koji su uspjeli da postignu željeni efekat, a u daljem tekstu je opisano i na koji su način to uradili.

1. Bend the Rules: Hewlett Packard (HP)

#BendTheRules je kampanja koja je nastala u 2014.godini i koju je Hewlett Packard uspješno nastavio da sprovodi i u 2015 godini. Ona je sprovedena u saradnji sa agencijom za talente, Niche, koju je Twitter kupio početkom ove godine, što je povezalo poznate ličnosti sa brendovima. Koristeći VineStar, HP je kreirao sadržaj u čijem je fokusu upotreba proizvoda ove kompanije. Nadmašujući dosadašnje okvire društvenog umrežavanja, uspjeli su da ostvare komunikaciju sa potrošačima preko većeg broja medijuma. U izdanju kampanje iz 2015. godine, kreatorima su odobreni veliki budžeti za privlačenje kaskadera, kako bi se pripremili što primamljiviji sadržaji koji će biti dobro prihvaćeni na društvenim mrežama.

Prilikom pojašnjenja ideje koja stoji iza #BendTheRules, Rob Le Bras-Brown, potpredsjednik marketinga u HP je rekao: “Ideja je bila da pronađemo kreativne ljude u društvenim medijima, naročito “vinografe” (“vine-ographers“), pružimo im odgovarajuće “alate” i pozovemo ih da budu što kreativniji u njihovom korištenju u narednih šest sekundi.”
Razlog koji stoji iza uspjeha ove kampanje jeste taj što se ona “obraća” ciljnoj publici, a to je mlađa populacija što jasno odslikava reformu koju je nedavno sprovela kompanija, a koja se odnosi upravo na pomjeranje fokusa ka mladim ljudima.
Drugi razlog efektivnosti #BendTheRules kampanje jeste korištenje uticajnih ličnosti koje će, u ime kompanije, vršiti dalje prenošenje uticaja (na konkretnu ciljnu grupu).

https://twitter.com/AcousticTrench/status/637341984118718464

2. Refreshingly Honest: Honest Tea

“Koji se grad odlikuje najvećim indeksom nacionalnog poštenja (National Honesty Index)?” je provokativno pitanje postavljeno od strane kompanije Honest Tea. Ovaj brend je aktivirao kampanju sa 27 pop-up prodavnica (privremene radnje koje se otvaraju na popularnim lokacijama) u nekoliko velikih gradova, sa ciljem da pronađe odgovor na postavljeno pitanje. Ova digitalna aktivacija rezultirala je ostvarenjem komunikacije sa potrošačima preko društvenih mreža (Instagram i Twitter). Honest Tea je periodično koristio ovaj eksperiment još od 2011.godine, a izmijenio ga i opet sproveo 2015 godine.

Prema riječima Ami Mathur, brend direktora kompanije, Honest Tea sprovodi društveni eksperiment u gradovima širom SAD da ustanovi koliko su zapravo korisnici u svakom gradu zaista “osvježavajuće pošteni” (#RefreshinglyHonest), pružajući im priliku da doniraju 1$ prilikom kupovine pića iz neke od Honest Tea prodavnica. Kao što je Mathur i istakla, uspješna kampanja na društvenim mrežama se sprovodi korištenjem ljudi koji posjeduju određeni stepen uticaja. U konkretnom slučaju, formiranjem fizičkih lokacija i online platforme, kompanija je stekla mogućnost da koristi lokalni uticaj u cilju sprovođenja nacionalnog – da utiče na ciljnu publiku kreirajući prepoznatljiv sadržaj oko svojih aktivnosti.

3. The Last Selfie: World Wildlife Fund (WWF)

Kao jedan od dobitnika Webby Awards 2015. godine, Snapchat kampanja za World Wildlife Fund (WWF) je osvojila srca ljubitelja životinja širom svijeta. WWF je preko danske (UncleGrey) i turske agencije (41?29!) kreirao i pokrenuo kampanju na Snapchatu. Temelj priče je bio sam koncept Snapchata – ideja da fotogafije (većinom selfiji) na pomenutoj društvenoj mreži nestaju nakon svega 10 sekundi. Taj koncept je iskorišten kako bi se napravila paralela sa sve manjim brojem ugroženih životinjskih vrsta u svijetu. Kampanja je bila globalno prostranjena i postala je vrlo popularna na društvenim mrežama, što je dovelo do velikog povećanja donacija, a cijela kampanja još dobija na značaju sa informacijom da je sve to postignuto za samo nekoliko dana.

Tuba Ugur, čovjek na čelu sektora komunikacija u WWF-u kaže: “Mogućnost brzog reagovanja na “problem” i dinamika Snapchata su bili perfektan spoj koji je doveo do brzog širenja naše poruke. Kontinuitet u poslovanju je ključan za postizanje uspjeha. Da bi se to dogodilo, moramo na jasan i kreativan način da objasnimo sve razloge našeg postojanja ljudima koji nas podržavaju, kao i onima koji će nas podržavati u budućnosti. Generacija Y je naša ciljna grupa, a oni su ujedno i razlog zbog kog smo se odlučili na sprovođenje kampanje preko Snapchata, budući da ga mladi ljudi najviše i koriste.”
Faktori koji su pospješili popularnost kampanje i učinili je jednom od najuspješnijih u dosadašnjem dijelu godine uključuju sposobnost kompanije da kreira “buzz” u javnosti, da se poveže sa ciljnom grupom na pravi način, kao i da optimizira kreativnost kako bi formirala snažan socijalni stav koji ističe da ljudi, ipak, ne moraju uvijek biti u prvom planu…

Predstavljene kampanje pokazuju da biti najbolji ne podrazumijeva nužno kompleksnost u prezentovanju, vizuelnim efektima, ili samoj poruci koja se upućuje ciljnim grupama. Umjesto toga, potrebno je fokusirati se na osjećanja (poput The Last Selfie kampanje) prije nego na sprovođenje agresivnog marketinga. Na taj način je moguće dugoročno privući pažnju ljudi na sopstveni brend, uz neizostavno korištenje društvenih mreža kao savremenih sredstava za brzo i efikasno širenje željenih poruka.

Izvor: Forbes.com

Author: Anja Drobnjak

Anja Drobnjak je Content and Campaign Manager u Alicornu i ponosni član Spark.me i Digitalizuj.Me timova.

Share This Post On

Vaše mišljenje: