Google se mijenja – koliko će crnogorski sajtovi patiti zbog toga?
Mar31

Google se mijenja – koliko će crnogorski sajtovi patiti zbog toga?

Napomena – istraživanje je sprovedeno 26. i 27. marta na uzorku najpopularnijih sajtova u Crnoj Gori, koji je dobijen anketiranjem. Za istraživanje je korišten jedini relevantni alat za konkretnu svrhu – Google Mobile Friendly Test. Da li neki sajt prolazi ovaj test ili ne nije ocjena toga da li je sajt dobar ili loš, i naročito nije reprezentativan podatak za poređenje kvaliteta sajtova. Istraživanje je izvršeno kao...

Read More