Prijavite se za “Impact Readiness Program”

Kao jedan od lokalnih partnera IMPACT 2019 konferencije, Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS),  poziva sve one koji mogu ponuditi rješenja u sljedećim oblastima:

  • klimatske promjene i energija,
  • djeca i obrazovanje,
  • migracije i marginalizovane grupe,
  • poljoprivreda,
  • zapošljavanje žena i odgovorna potrošnja,

da se prijave za Impact Readiness Program

Radi se o intenzivnom četvoromjesečnom programu mentorstva (prije i nakon IMPACT 2019 konferencije) koji organizuju kompanija Brodoto i Spring, akcelerator iz Vankuvera, sa ciljem da pripreme preduzetnike sa društvenim uticajem da predstave svoje poslovne ideje pred investitorima. Poziv je otvoren do 05. januara, dok se IMPACT 2019 održava 19. i 20. februara u Kombak Dvorani u Beogradu.

Author: Miodrag Račić

Miodrag Račić je student Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici i zaljubljenik u sve što ima veze sa tehnologijom i inovacijama.

Share This Post On

Vaše mišljenje: