BeeShaper Startup – Kampanje vrijedne dijeljenja

Marketing na društvenim mrežama jedan je od najboljih načina promocije kompanija iz prostog razloga što vam omogućava da poruka dođe do velikog broja pojedinaca, do ljudi koji mogu biti zainteresovani za vaš proizvod. Istraživanja pokazuju da korisnici veoma vrednuju online preporuke, posebno kada one dolaze od bliskih ljudi. Baš zato, najbolji ambasadori brenda su sami internet korisnici. Plaćene objave, uključivanje uticajnih ličnosti na mrežama u kampanju, dijeljenje sadržaja od strane vaših prijatelja, pratilaca… Sve su to načini za ostvarivanje kontakta sa korisnicima koje Social Media menadžeri koriste da bi došli do korisnika.

Screenshot_1

Kompanije, i agencije koje se ozbiljno bave promocijom na društvenim mrežama, u stalnoj su potrazi za načinima komunikacije sa što većim brojem pravih ljudi kojima će se obraćati. Cilj je povezati kompaniju sa korisnicima koji će ujedno biti i njeni predstavnici.

Upravo potreba za kvalitetnom interakcijom sa korisnicima pokrenula je PRpepper internet agenciju da napravi BeeShaper – platformu za internet marketing koja spaja kompanije i ljude. Razvija se gotovo dvije godine, a na kreiranju je angažovano 20 ljudi (strateg, analitičari, psiholozi, dizajneri, programeri, sistem administratori…). Javna beta verzija objavljena je 01. septembra, tako da servis već sada možete isprobati.

Screen Shot 2014-09-01 at 10.41.54 AM

Gaga Đermanović, partnerka u konsultantskoj agenciji PRpepper, i Digitalizuj.me i Spark.me predavač, čije je predavanje u prethodnoj sezoni bilo jedno od naših najposjećenijih predavanja, ukratko nam je objasnila suštinu ovog servisa.

“Za promociju aktivnosti naših klijenata na internetu potrebni su nam ljudi. Za te namene koristiti lične kredite nije trajno rešenje, a pojedinačni angažmani sa korisnicima Twittera, Facebooka i blogerima su finansijski veoma zahtevni i nedovoljno transparentni. Čak i na taj način, 20 ljudi ne mogu dati sadržajno bogate i sveže doprinose kao njih 200, 2000 ili 20000… 

Kreirali smo BeeShaper da spojimo kompanije sa ljudima. Želeli smo da svakoj kompaniji omogućimo da se poveže sa svojim idealnim predstavnicima na internetu, da kompanije dobiju mogućnost da vode internet kampanju kroz glas ljudi. Na jednoj strani su kompanije, njihovi brendovi i kampanje, a na drugoj mi – korisnici svih tih proizvoda i usluga. Zašto nismo svi na jednoj strani? BeeShaper je platforma za internet marketing koja na jedno mesto – na jednu stranu, dovodi brendove i korisnike. Zato što treba da radimo zajedno.”

A kako zapravo BeeShaper funkcioniše? Na koji način pronalazi idealne predstavnike kompanija na društvenim mrežama?

Screenshot_2

Da bismo razumjeli cijeli koncept, potrebno je da usvojimo neke BeeShaper termine. BeeShaper je namijenjen Shaperima i Korpo korisnicima. Shaperi su individualni korisnici servisa, aktivni članovi internet zajednice, koji dijele kampanju Korpo korisnika putem svojih naloga. Korpo korisnici su agencije, kompanije i organizacije koje prijavljuju kampanju putem servisa. Korpo korisnici šalju poruku preko Shapera. Preciznom metodologijom biraju se Shaperi (ljudi koji su zaista zainteresovani za kampanju, za proizvode koje kompanija nudi i promoviše), koji dijele sadržaj kampanje preko svojih Social Media naloga, na svojim sajtovima, blogu, forumima… Naravno, za to dobijaju novac, u skladu sa rezultatom koji oni kao brend promoteri postignu.

Gaga nam je takođe detaljno objasnila ostale BeeShaper termine koje korisnici treba da poznaju:

 • Touch – najsličniji dobro poznatom “kliku”. Pošto ljudi pričaju sa ljudima, kampanja glasom Shapera dodiruje ljude. Rezultati toucha su klik, vidljivost, prepoznatljivost…
 • Individual Touch Scope – maksimalni doseg do naloga prijatelja/pratilaca (istih ili različitih) koji jedan Shaper ima.
 • Campaign Touch Scope – maksimalni doseg do naloga prijatelja/pratilaca (istih ili različitih) svih Shapera koji učestvuju u pojedinačnoj kampanji.
 • Total Touch Scope – maksimalni doseg do naloga prijatelja/pratilaca (istih ili različitih) svih registrovanih Shapera u datom trenutku.
 • Akcija – realizacija željene aktivnosti od strane korisnika interneta koji dolaze na stranicu Korpo korisnika putem Shapera.
 • Investment Per Touch (IPT) – investicija koju Korpo korisnik izdvaja za pojedinačni touch u kampanji. Servis je po modelu postpaida, plaćaju se samo rezultati nakon završetka kampanje.
 • Investment Per Action – investicija koju Korpo korisnik izdvaja za svaku pojedinačnu realizovanu akciju, a zavisi od cilja kampanje.

Najuspješniji Shaperi iz prethodnog mjeseca formiraju TIM, savjet servisa BeeShaper za Testiranje Interesantnosti Marketing kampanja. Pomoću pažljivo kreiranog upitnika ocjenjuju vrijednost kampanje, i samo ako je TIM verifikuje, kampanja postaje dostupna na servisu. Dakle, samo kvalitetne kampanje će biti dijeljene, o čemu govori i slogan servisa – Kampanje vrijedne dijeljenja (eng. “Peopleworthy campaigns”).

Da bi svaki Shaper bio povezan sa kampanjom koja odgovara njegovim afinitetima, BeeAnalytics prati rezultate Shapera i kampanja i kreira izvještaje sa detaljnim podacima: sa kojih mreža su došle posjete, po geografskim i demografskim karakteristikama, uključujući i praćenje doba dana i dana u nedelji.

BeeShaper u praksi

Beta testiranje BeeShapera rađeno je na Limundo Login sistemu. Do sada su realizovane tri kampanje. Rezultati pokazuju da je, preciznim odabirom Shapera, kampanja dovela do porasta baze na preko 500 članova, dostigla 65% toucheva, a Total Touch Scope servisa u ovom momentu iznosi 323.816.

Screenshot_3Na primjeru aktuelne Limundo kampanje – Ušteda u kupovini udžbenika i lektira, rezultati su sjajni i pokazuju da je promocija preko BeeShaper servisa imala daleko više efekta nego zbir efekata promocije kampanje preko društvenih mreža. Konkretno, brojke izgedaju ovako:

 • BeeShaper – 74.2% posjeta,
 • Facebook 13.4%
 • Twitter 9.5%
 • G+ 1.7%
 • Linkedin 0.6%
 • Youtube 0.4%
 • Netvibes 0.1%

Za vas koji želite da saznate više o ovom servisu, i budete dio BeeShaper priče, pogledajte video snimke Kako postati Shaper i Kako postati Korpo korisnik, kao i infografiku koja pokazuje Šta je sve kampanja na BeeShaperu.

Author: Jelena Lakicevic

:)

Share This Post On

Vaše mišljenje: