Da li geolokacijske društvene mreže i servisi mogu da stvore „zelena“ radna mjesta u Crnoj Gori?

Kako geolokacijski servisi za društveno umrežavanje mogu da pomognu prilikom stvaranja novih radnih mjesta, promovisanja očuvanja prirode i smanjenja siromaštva? Mi u Kancelariji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori vjerujemo da društvene mreže mogu biti dio rješenja za unapređivanje životnog standarda na sjeveru zemlje, usklađivanje ekonomskog razvoja sa zaštitom prirode i jačanje pozicije Crne Gore u svijetu kao destinacije za turizam u prirodi.

Sjeverni dio zemlje krije brojna prirodna i kulturna blaga, i uprkos tome što Crnu Goru posjeti oko 1,5 miliona posjetilaca godišnje (a ta brojka je u stalnom porastu), samo pet do sedam procenata njih se odluči da posjeti i sjever države.

Kako možemo iskoristiti društvene mreže da dopremo do tih 1,5 miliona posjetilaca koji su se uputili ka našim plažama, zainteresovati ih za jednodnevne ili dvodnevne izlete u zaštićenim područjima u kontinentalnom dijelu Crne Gore i podstaći da probaju proizvode i usluge koje nudi tamošnje stanovništvo? Čini nam se da društvene mreže mogu doprinijeti povezivanju ljudi koji žele da iskuse nešto drugačije sa ljudima koji žive u predivnim zaštićenim područjima i žele da ponude takve aktivnosti, a pritom se nalaze u vrlo nezavidnom ekonomskom položaju..

Naš plan ima tri dijela:

  1. Kao prvo, radićemo sa postdiplomcima koji će sarađivati sa različitim zajednicama u zaštićenim područjima Crne Gore, kako bi zajednički otkrili zanimljive, malo poznate i jedinstvene priče o istoriji, kulturi, prirodi i stanovnicima naše zemlje.
  2. Kao drugo, te priče ćemo pretočiti u jednodnevne ili dvodnevne turističke ponude, koje će lokalne zajednice u potpunosti prihvatiti i promovisati. Na kraju krajeva, ko može te priče ispričati bolje od lokalnog stanovništva?
  3. Kao treće, željeli bi smo da isprobamo geolokacijske servise za društveno umrežavanje, poput Forskvera (eng. Foursquare), kroz koje bismo predstavili naše priče. Uvjereni smo da bi to pružilo priliku lokalnim zajednicama da ostvare direktnu vezu sa turistima, same stvaraju sopstvene sadržaje i pruže neka nova iskustva koja se ne pominju u uobičajenim marketinškim kampanjama. Sve što bi jednom takvom turisti bilo potrebno je pametni telefon (eng. smartphone) i automobil kojim će doći do lokacija iz naših priča – a za ostalo će se pobrinuti Forksver sa savjetima, prijedlozima za aktivnosti, mjestima koja treba posjetiti i iskustvima koje ne treba propustiti, te drugim jedinstvenim preporukama.

Ukratko, to je naša ideja. Predpostavljam da imate mnogo pitanja na ovu temu.

Vjerovatno ste se zapitali kakav je kvalitet infrastrukture na sjeveru zemlje, uključujući pristup bežičnom Internetu? Mi smatramo da bi uspjeh u privlačenju potencijalnih posjetilaca u zaštićena područja podstakao potrebu za investiranjem u infrastrukturu, programe zaštite životne sredine i raznovrsnost proizvoda i usluga. Ipak, sa druge strane smo svjesni da ovakva inicijativa može podići očekivanja, te da bi vjerovatno umanjila šanse za pokretanje sličnih inicijativa u budućnosti ukoliko bi se na kraju pokazala neuspješnom.

Takođe, možda ćete se zapitati da li su, i koliko, Forskver i drugi geolokacijski servisi bili uspješni kada su u drugim državama korišteni u slične svrhe? Možete pratiti Boba Bakhorna (eng. Bob Buckhorn), gradonačelnika Tampe u Floridi, kako biste saznali šta je to što bi trebalo da vidite i iskusite u Tampi. Američka država Pensilvanija takođe sarađuje sa Forskverom u oblasti turizma. Pored ovih, naišli smo i na neke istaknute primjere iz Meksika i Japana, ali nijedan od njih nije bio usmjeren na društveno umrežavanje u svrhu povezivanja očuvanja prirode i stvaranja novih radnih mjesta.

I mi imamo neka pitanja na koja tražimo odgovore.

  1. Kada smo razmišljali o ovoj ideji, uglavnom smo kao potencijalnu ciljnu grupu imali na umu posjetioce iz zapadne Evrope. Da li postoji tržište među stanovnicima Crne Gore ili susjednih zemalja, da li bi oni bili zainteresovani da iskuse ponude iz naših priča na ovaj nacin?
  2. S obzirom na ljubav prema sportu i takmičenjima koja je ukorijenjena u ovom regionu, da li bi trebalo da razmislimo o transformisanju naših priča u igre, avanture tokom kojih bi se rješavale zagonetke, tražilo skriveno blago, sakupljali poeni i virtuelni bedževi, i na kraju dobijala nagrada? Postoji nekoliko servisa koji koriste osnovne mogucnosti Forskvera za ovaj cilj. Crnoj Gori je geografski najbliži servis Oust.me, koji je razvijen u Sloveniji.
  3. Ako turiste koji dolaze na primorje uspijemo da privučemo da posjete i sjever, kako ih možemo inspirisati da tu istu tehnologiju koja ih je odvela tamo iskoriste i za unapređivanje turističke ponude na sjeveru? Na koje još načine možemo iskoristiti društveno umrežavanje i pametne telefone za promovisanje zaštite prirode i stvaranje novih radnih mjesta u zaštićenim područjima? Naišli smo na interesante ideje: turisti koji daju svoj doprinos nauci i kontroli buke na lokalitetima kulturne baštine kroz koriscenje pametnih telefona.
  4. Da li bismo mogli da iskoristimo Forskver za tradicionalniji pristup marketingu – da informišemo turiste o Crnoj Gori i prije nego što odluče gdje će otići na odmor?
  5. Da li bismo mogli, na primjer, da pratimo turiste (naravno, uz njihov pristanak!), da vidimo gdje idu između dva „ček-ina“ (eng. check-ins), u realnom vremenu, kako bismo te informacije prenijeli opštinama u cilju unapređenja infrastrukture, kao i lokalnim biznisima, kako bi mogli da pruže proizvode i usluge koji bolje odgovaraju potrebama turista?
  6. Da li postoje drugi geolokacijski servisi koji bi bili pogodniji od Forskvera za ovu svrhu? Na primjer Ushahidi?
  7. Da li u Crnogorskom digitalnom drustvu postoje kreativni dizajneri aplikacija za mobilne telefone koji mogu stvoriti hibrid od Instagrama i Forskvera kako za potrebe ove ideja tako i za plasiranje na globalnom trzistu?

Mislimo da postoje brojne potencijalne koristi od ove ideje – mi ćemo kreirati neke nove priče o destinacijama u Crnoj Gori koje se ne reklamiraju često; uvešćemo nove načine da ubiramo plodove aktivizma zajednice; možemo pružiti nove prilike za preduzetništvo i stimulisati investicije u raznovrsne servise; i možemo stvoriti potpuno novu metodu (geolokacijske servise) za pozicioniranje naše cjelokupne turističke industrije. Ali, mi smo možda malo pristrasni, šta vi mislite o našim idejama?

autor:

Milica Begovic Radojevic, PhD
Team Leader
Economy and Environment
United Nations Development Programme

Author: Gostujući bloger

Share This Post On

1 Comment

Vaše mišljenje: