Budućnost rada: Najvažnije poruke sa EdTechX Samita u Londonu

Koje nas promjene očekuju na radnim mjestima u budućnosti? Koji su to trendovi i nove mogućnosti rada? Kako stvoriti okruženje u kojem ljudi mogu kontinuirano da uče? Kako privući talente Generacije Z? Ovo su samo neke teme o kojim smo imali priliku da slušamo na ovogodišnjem EdTechX Samitu u Londonu, i naši utisci su izuzetno pozitivni

EdTechX Samit je bio dio Londonske nedjelje EdTech-a, koja je trajala od 19. do 23. juna, tokom koje je održano preko 30 događaja posvećenih novim tehnologijama u oblasti edukacije i obrazovanja. Samit je okupio 613 učesnika iz 50 zemalja i imao je impresivan program sa 103 govornika i 12 sati sadržaja koji se odvijao paralelno u tri odvojene sale. 

 

Inspirativne misli i vizionarski pogledi

U zaista jedinstvenom okruženju Tabako Doka (Tobacco Dock), stručnjaci iz EdTech oblasti su se okupili da podijele savjete, previđanja za budućnost, ali i iskustva sa tehnologijama koje su već sa nama a čijeg uticaja i primjenjivosti možda nismo još uvijek svjesni. Kao što smo obećali, dijelimo sa vama naše utiske i izdvajamo za vas najvažnije trenutke ovog Samita. Pri tome, bitno je napomenuti da će se oni primarno odnositi na panele i predavanja vezane za budućnost rada, kako je to bio dio programa na koji smo se fokusirali ove godine.

 

Jedan od izuzetno zanimljivih panela bio je fokusiran na temu učenja na radnom mestu koji su vodili Džonatan Sačel (Jonathan Satchell), Pirs Li (Piers Lea) i Čarls Mekintajer (Charles McIntyre). Panelisti su naglasili da će vještačka inteligencija biti sveprisutna te da će konkurentska prednost zavisiti od sposobnosti organizacija, a pogotovo lidera, da svoje zaposlene drže u toku sa tehnologijama. Sa druge strane, ističu da nam upravo nove tehnologije mogu u tome i pomoći ali ono na šta će morati da se stavi mnogo veći akcenat jeste uvezivanje učenja i poslovnih rezultata. Odnosno, pronalaženje načina da se ključni indikatori performansi direktno uvežu sa različitim programima učenja i razvoja zaposlenih.

Na predavanju o trendovima i novim mogućnostima u oblasti budućnosti rada, Nik Kind (Nick Kind) je adresirao neizvjesnosti sa kojima se trenutno sučavamo na globalnom nivou a koje imaju uticaj na dinamiku rada. Među kojima su i činjenica da se suočavamo sa globalnim nedostatkom kvalifikovane radne snage u ključnim razvojnim industrijama (zdravlje i njega, ICT, zelene tehnologije) kao i to da prolazimo kroz proces pregovanja o društvenom ugovoru o radu – na koji način i sa koje lokacije radimo (freelancing, digitalni nomadi), referencama koje donosimo (globalizacija tržišta rada), i uslova koje tražimo.

Istovremeno, istakao je da se pred nama nalazi i veliki broj mogućnosti. Među njima je promjena u pogledu na ljude – umjesto da pričamo o ljudskim resursima i troškovima, smatra da će konverzacija morati da se okrene u smjeru prepoznavanja ljudi kao izvor konkurentne prednosti. Takođe, istakao je važnost pružanja cjeloživotnog, personalizovanog učenja, koje će biti lako skalirati i u toe vidi veliku ulogu vještačke inteligencije (AI). Štaviše, očekuje da se sveprisutnost ove tehnologije promijeniti ulogu izdavača i autora nastavnog i edukativnog materijala, te da će oni u budućnosti biti više zaduženi za odabir tema i validaciju kreiranog, dok će vještačka inteligencija kreirati materijal kao takav. 

 


Još jedan u nivu inspirativnih panela se bavio pitanjem razvoja kvalifikovane radne snage. Panelisti su razgovarali o
potrebi stvaranja okruženja na radnom mjestu u kojem ljudi mogu kontinuirano učiti i usavršavati se. Posebna pažnja posvećena je premošćivanju jaza između znanja koje na stičemu na univerzitetima i zahtjevima radnog mjesta, koji se pokazao svepristan bez obzira na dio svijeta iz kojeg su panelisti dolazili, i ulozi kompanija nasuprot ulozi pojedinaca u njihovom daljem napredovanju i usavršavanju.

Drugi paneli bavili su se temama poput revolucije vještačke inteligencije i borbi za talente generacije Z. Dotakli su se ključnih izazova koji su pred nama, kao što je potreba za prilagođavanjem formalnog i neformalnog obrazovanja zahtjevima poslova budućnosti, načinima na koji možemo da motivišemo zaposlene za kontinuirano učenje, kao i odlikama uspješnih lidera u dobu brzih tehnoloških promjena.

Revolucija učenja i obrazovanja je tek pred nama

Osim programa panela i predavanja, jednako interesantan bio je i izložbeni dio dogadjaja, gdje smo vrlo rado isprobali neke od tehnoloških rješenja budućnosti. EdTechX Samit pružio je brojne inspirativne primjere najbolje prakse, predstavio nove alate i platforme za podršku kako učenicima i nastavnicima, tako i organizacijama. Ono što većina uspješnih primjera ima zajedničko jeste saradnja između ljudi i timova iz različitih sektora i industrija, sa različitim znanjima i perspektivama. Saradnja između škola, univerziteta, inovativnih organizacija, korporacija i vladinih organizacija koja rađa inovativne ideje i promoviše globalno širenje digitalnih rješenja za učenje.


Kako su nove tehnologije bile tema sve do jednog panela i govora koje smo prisustvovali, jedan od ključnih zaključaka jeste da se radi o neizostavnoj komponenti modernog obrazovanja, u učionici i na radnom mjestu. Digitalni alati, vještačka inteligencija, virtuelna stvarnost i druge napredne tehnologije pružaju izuzetne mogućnosti za personalizaciju učenja, povećanje efikasnosti prorgama edukacije i unapređenje angažovanosti učenika.

Na kraju, shvatili smo da je sve ono što vidimo sada samo početak digitalne revolucije učenja i obrazovanja koja tek slijedi i moramo da kažemo da nam je baš drago što smo dio nje!

Author: Sanja Gardašević

Sanja Gardašević vodi Alicorn, full service digitalnu agenciju, i sanja o tome da kao tim jednog dana posjete Bali. Metodični je analitičar, tihi organizator i empata, sa master diplomom LSE-a iz oblasti ekonomske psihologije. Već godinama je emcee i dio organizacionog tima Spark.me konferencije. Iako u vječitoj trci sa samom sobom, uvijek nalazi vrijeme za čitanje, igranje Persivala u Avalonu i putovanja.

Share This Post On

1 Comment

  1. Uspješne kompanije moraju biti u koraku sa tehnologijom i tržišnim potrebama, jer se tržište mijenja.

    Post a Reply

Vaše mišljenje: