Panel: Digitalno nasilje nad ženama u Crnoj Gori

NVO “Ženska soba” iz Podgorice, u saradnji sa Američkim uglom, organizuje panel na temu “Digitalno nasilje nad ženama u Crnoj Gori”, 28. februara (subota) 2015. godine, u prostorijama Američkog ugla sa početkom u 10 časova. Cilj panela je da pokrene diskusiju i podigne svijest o digitalnom nasilju nad djevojkama i ženama, da ponudi moguće odgovore na to kako reagovati na ovu vrstu nasilja, koji su postojeći mehanizmi koji se mogu koristiti, i na čemu treba raditi. Panel je namijenjen studentima i studentkinjama prava, žurnalistike, kriminalistike i telekomunikacija koji se kroz nastavu, na posredan ili neposredan način, srijeću sa ovim društenim problemom. Realizaciju projekta je podržala Ambasada Kanade.

nasiljeO ovoj temi se po prvi put govori ne samo u Crnoj Gori, već i regionu. Digitalno nasilje je jedno od novijih oblika kompjuterskog kriminala gdje posebno ranjivu grupu predstavljaju djevojke i žene. Ono obuhvata ucjene i prijetnje, obično od strane njihovih bivših partnera, “neostvarenih ljubavi”, ili novih, virtuelnih prijatelja sa društvenih mreža, da će postaviti određeni materijal kompromitujućeg karaktera po njih, u sajber prostoru.

“Ženskoj sobi” se u poslednjih godinu dana javilo 10 sugrađanki, starosne dobi od 18 do 36 godina koje su se žalile na problem digitalnog nasilja od strane svojih bivših partnera. Zbog straha od osude društva, djevojke i žene se rijetko usuđuju da prijave digitalno nasilje policiji, pa se ovaj problem teško otkriva, a zbog nedostataka u pravnom sistemu, teško i dokazuje. Moć zloupotrebe kompjutera i društvenih mreža, nasilniku daje mogućnost kontrole nad tijelom, a time i životom date ženske osobe, koja se dovodi do osećaja bespomoćnosti i položaja žrtve.

Na panelu će govoriti Kevin Reks, otpravnik poslova Ambasade Kanade,  Anica Vujnović, koordinatorka Američkog ugla, Jakša Backović, viši policijski komesar u oblasti kompjuterskog kriminala, Adis Balota, dekan Informacionih tehnologija na Univerzitetu Mediteran, Kristina Bojanović, koordinatorka NVO “Ženska soba” i Mirjana Vlahović, pravna savjetnica  pri NVO “Ženska soba”.

DNEVNI RED

10:00 Pozdravna riječ: gospodin Kevin Reks, otpravnik poslova Ambasade Kanade

10:10 Uvodno obraćanje: gospođa Anica Vujnović, koordinatorka Američkog ugla

10:20 Nasilje nad ženama u stvarnom i digitalnom prostoru – mjere prevencije, gospođa Mirjana Vlahović, međunarodni stručnjak u oblasti trgovine ljudima i ilegalnih migracija

11:10 Digitalno nasilje kao oblik kompjuterskog kriminala: legislativa i primjeri iz prakse, gospodin Jakša Backović, glavni inspektor za suzbijanje kompjuterskog kriminala, Uprava policije

11:50 Razgovor s publikom

12:00-12:40 Pauza za kafu i ručak (ketering)

12:40-13:10 Uzroci digitalnog nasilja: predstavljanje žena u medijima, gođa Kristina Bojanović, koordinator NVO “Ženska soba”

13:10-13:50 Internet predatori: mjere zaštite žrtava digitalnog nasilja, gospodin Adis Balota, dekan Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran

13:50-14:00 Razgovor s publikom

14:00-14:30 Završna riječ, planiranje budućih akcija

Author: Jovana Sakotic

Studentkinja treće godine Ekonomskog fakulteta, a pomalo i blogerka! Što je najbitnije - još uvijek sportistkinja u duši! :)

Share This Post On

Vaše mišljenje: