Oglas za logo i slogan Programa Ujedinjenih nacija za mlade

UNICEF Crna Gora, u ime Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, objavljuje oglas za izradu logoa i/ili slogana za Program UN-a za osnaživanje mladih, koji ima za cilj osnaživanje mladih, njihovu veću zapošljivost i aktivnu ulogu u društvu.

youth-summer-camp-103

Logo i slogan programa treba da inspirišu i osnaže mlade ljude da koriste postojeće i kreiraju nove prilike za lični i društveni rast, sa pasijom, integritetom i znanjem u svijetu koji se stalno mijenja.  Zainteresovani pojedinci/ke, organizacije i kompanije treba da dostave UNICEF-ovoj kancelariji primjerak logoa i/ili slogana u elektronskoj i štampanoj formi, u boji i crno-bijelom formatu. Nagrada za izabrani logo je 500,00 eura, dok je nagrada za izabrani slogan 250,00 eura.

Krajnji rok za slanje predloga je 13. jul 2015. godine, do 12h.

Moguće je predati više od jednog predloga. U tom slučaju, svi predlozi se dostavljaju u jednoj koverti. Ime i prezime, odnosno naziv firme/organizacije kao i i kontakt podatke treba staviti na kovertu ili unutar koverte, ali ne na samo rješenje. Slogan treba da bude na našem jeziku, ali je važno da može uspješno da se prevede na engleski jezik. Moguće je ponuditi samo predlog logoa ili samo predlog slogana, kao i oboje. Takođe je moguće osmisliti integrisano rješenje – odnosno logo i slogan stopljene u jedno.

Informativni sastanak za sve zainteresovane organizovaće se u ponedeljak, 06. jula 2015. godine u 13h, u UN Eko zgradi Ujedinjenih nacija, u ulici Stanka Dragojevića bb, Podgorica. Tom prilikom će biti podijeljeno više informacija o programu za mlade, koje zainteresovanima mogu koristiti pri osmišljavanju predloga logoa i/ili slogana.

Molimo vas da potvrdite svoje prisustvo na informativnom sastanku najkasnije do 06. jula do 10h slanjem potvrde na e-mail adresu podgorica [at] unicef.org. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sastanku, sva dodatna pitanja možete poslati na e-mail adresu: jelena.miljanic [at] one.un.org.

Predlozi logoa i/ili slogana programa treba da budu dostavljeni u zatvorenoj koverti, sa naznakom: “Predlog logoa i slogana za Program UN-a za osnaživanje mladih” (u koverti treba da se nađu i štampana i elektronska (na nekom mediju – CD, DVD, flash…) verzija logoa i/ili slogana) najkasnije do 13. jula do 12h na sledeću adresu:

UNICEF, Stanka Dagojevića bb, 81 000 Podgorica
Fax: +382 20 447 471
Email: podgorica [at] unicef.org

Puni tekst oglasa se nalazi na ovom linku.

Izvor: sebizelim.me

Author: Jovana Sakotic

Studentkinja treće godine Ekonomskog fakulteta, a pomalo i blogerka! Što je najbitnije - još uvijek sportistkinja u duši! :)

Share This Post On

Vaše mišljenje: