Prilika za učešće na CERN ljetnjoj školi

Studentska ljetnja škola CERNa (Evropske organizacije za nuklearno istraživanje) se održava svake godine u trajanju 8-13 nedelja tokom jula i avgusta, u Ženevi. Škola obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama, kao i eksperimentalni rad. Priliku da učestvuju u ovom sjajnom programu ove godine dobiće i dva kandidata iz Crne Gore!
Naime, Ministarstvo nauke je objavilo Konkurs za učešće na Studentskoj ljetnjoj školi CERN 2015, i finansiraće učešće dva studenta na ovoj školi, u trajanju od osam nedelja, i to:

  • jednog iz oblasti fizike i
  • jednog iz oblasti inženjerskih nauka/ICT.

Pravo učešća za oblast fizike imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Prirodno-matematičkog fakulteta (Studijskog programa za fiziku), dok pravo učešća za oblasti inženjerskih nauka/ICT imaju studenti Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran (studijskih programa: informacione tehnologije, elektronika, računari).

Ministarstvo nauke i CERN pokriće troškove učešća dva kandidata, i to: putne troškove, troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske Ljetnje škole (90 švajcarskih franaka po danu).

Svi zainteresovani kandidati, koji ispunjavaju uslove, potrebnu dokumentaciju podnose u štampanoj formi, najkasnije od 22.januara 2015. godine, do 16h! 

Ostale detalje konkursa možete pogledati na sajtu Ministarstva nauke. 

 

Author: Jelena Lakicevic

:)

Share This Post On

Vaše mišljenje: