Butterfly Innovation Award: RCC dodjeljuje nagradu za inovacije sa Zapadnog Balkana

Savjet za regionalnu saradnju (RCC) dodjeljuje Butterfly Innovation Award za inovativna, skalabilna i tržišno utemeljena rješenja sa Zapadnog Balkana. Fond za nagradu je 30.000 eura, a najbolje rješenje iz svake od šest kategorija će dobiti nagradu u iznosu od 5.000 eura.

Šta je Butterfly Innovation Award?

Butterfly Innovation Award promoviše kulturu inovacija na Zapadnom Balkanu kroz prikazivanje uspešnih inovativnih dostignuća i osnaživanje osetljivih grupa kao što su mladi i žene. Iz RCC-a su pozvali kvalifikovane pojedince i organizacije da se prijave i učestvuju na takmičenju. Svi zainteresovani se mogu prjaviti za najviše dvije od šest kategorija.

Ko se može prijaviti?

Da biste se privaili za Butterfly Innovation Award morate biti državljanin ili imati stalni boravak u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana, a prijavljeno rješenje mora odgovarati jednoj od zvaničnih kategorija, uz aktivan uticaj na Zapadnom Balkanu.

Dostupne su sledeće kategorije:

  1. Nagrada za industrijske inovacije – cilj je prepoznati inovativna rešenja koja mogu biti od interesa za evropska i svjetska tržišta. Pokriva bilo koju od sledećih tema: automobilska industrija, metaloprerađivačka industrija, kreativne indrustrije, prehrambeni sektor, zelena i cirkularna ekonomija, turizam, finansijske tehnologije, obrazovne tehnologije, biotehnologije, tehnologije u zdravstvu, itd;
  2. Nagrada za zelene inovacije – cilj je podizanje svijesti o održivim i ekološki prihvatljivim inovativnim rešenjima koja podržavaju zelenu tranziciju Zapadnog Balkana. Nagrada je namijenjena sledećim temama: klimatske akcije usmjerene na mjere ublažavanja i prilagođavanja, održiva energija, mobilnost i poljoprivreda, borba protiv zagađenja, zaštita prirode i biodiverziteta, itd;
  3. Nagrada za inovacije u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici – cilj je odati priznanje pojedincima, neformalnim grupama ili organizacijama za izuzetna dostignuća u STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) oblastima;
  4. Nagrada za inovacije mladih – cilj je prepoznati inovativna dostignuća studenata osnovnih studija ili srednjoškolaca za bilo koju od gore navedenih tema;
  5. Nagrada za univerzitetske inovacije – cilj je promocija preduzetničke kulture na univerzitetima, za inovativna rešenja koja kreira univerzitetsko osoblje ili studenti za bilo koju od gore navedenih tema;
  6. Nagrada za inovacije žena – cilj je identifikovati, promovisati i osnažiti žene inovativnim rješenjima koja će inspirisati buduće inovatorke i preduzetnice na Zapadnom Balkanu. (Napomena: Ako je aplikant kompanija, žena ili grupa žena treba da imaju najmanje 51% vlasništva ili da imaju rukovodeću poziciju(e) u kompaniji.)

Prijave su otvorene do 13. maja, a prijaviti se možeš putem sledećeg linka.

Za više informacija posjetite zvanični sajt ili pišite na: [email protected]

Author: Bobana Pejović

Bobana je diplomirani ekonomista i project menadžerka u Digitalizuj.Me.

Share This Post On

Vaše mišljenje: