Poziv studentima: Konkurs za stipendije „Najbolji iz Jugoistočne Evrope“ za studijsku godinu 2020/2021

Konkurs za jednogodišnje stipendije na austrijskim univerzitetima u okviru programa „Best of South-East“ („Najbolji iz Jugoistočne Evrope“), vrijedne do 10.000 eura, objavljen je za studijsku godinu 2020/2021. godinu.

Erste banka u Crnoj Gori i ove godine podržava program „Best of South-East“, koji sprovodi austrijska Steiermärkische Sparkasse Bank u saradnji sa univerzitetima u Gracu i u Leobenu. Program je namijenjen studentima državljanima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije koji su na osnovnim i postdiplomskim studijama. Na konkurs se mogu prijaviti studenti pravnih nauka, ekonomije, tehničkih fakulteta, metalurgije i geologije, te koncertnog i operskog pjevanja.

Cilj ovog jednogodišnjeg programa je da studentima omogući da kroz programe prakse ili stažiranja dobiju međunarodno iskustvo, da im omogući dalje usavršavanje i olakša početak profesionalnog puta.

Za program se mogu prijaviti studenti i diplomirani studenti sa akreditovanih univerziteta koji:

  • završavaju studije,
  • su na specijalističkim studijama,
  • imaju odlično znanje engleskog i dobro znanje njemačkog jezika.

Rok za studente ekonomije i prava da se prijave na konkurs za stipendije na Univerzitetu u Gracu je 5. decembar 2019.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju u visini do 10.000 eura, koja pokriva troškove smještaja u studentskom domu u Gracu, mjesečni džeparac do 690 eura, školarinu Univerziteta u Gracu, registraciju pri Univerzitetu u Gracu, intenzivan kurs njemačkog u univerzitetskom jezičkom centru „Treffpunkt Sprachen“ kao i troškove raznih društvenih i kulturnih događaja tokom cijele godine.

Studenti koji osvoje stipendije biće u prilici da, tokom jednogodišnjeg boravka u Gracu, prođu obuku ili praksu u Steiermärkische Sparkasse Bank ili drugom štajerskom preduzeću. Odabrani predmeti na Univerzitetu u Gracu zaokružiće akademsku obuku i obrazovanje studenata.

Prijave za studente tehničkih fakulteta traju do 20. decembra 2019.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju do 10.000 eura koja obuhvata mjesečni džeparac od 750 eura, registraciju i školarinu na Tehničkom univerzitetu, različite društvene i kulturne aktivnosti.

Prijave za studente metalurgije/geologije traju do 16. decembra 2019.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju vrijednu do 10.000 eura koja obuhvata mjesečni džeparac od 750 eura, registraciju i školarinu na Univerzitetu za rudarstvo, metalurgiju i geologiju (Montanuniversität Leoben), različite društvene i kulturne aktivnosti.

Prijave za studente muzike, smjer pjevanje traju do 15. marta 2020.

U sklopu programa stipendisti imaju pravo na stipendiju koja iznosi do 9.000 eura po godini studija (studije traju dvije godine) na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Gracu.

Više detalja o uslovima i detaljni postupak prijave dostupan je na linku.

Author: Danijela Žižić

Studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta koja se bavi marketingom. Uživa u organizacionim poslovima, konstruktivnim raspravama i MotoGPu. Velika ljubav su joj psihologija i filozofija, a strast joj je argentinski tango. Vjeruje u Avengerse i Elona Muska.

Share This Post On

Vaše mišljenje: