Stručno predavanje Isaka Adižesa na međunarodnom festivalu KotorArt

Isak Adižes (Ichak Adizes), svjetski stručnjak u oblasti menadžementa i liderstva, će, po prvi put, održati predavanje na međunarodnom festivalu KotorArt i to na temu: “Tajne uspjeha: moderne kompanije i liderstvo”.

Teme predavanja:

  • Šta bi trebalo da bude cilj svake uspješne organizacije osim profita
  • Zašto fokusiranje samo na profit može biti disfunkcionalno
  • Kako riješiti potencijalne destruktivne konflikte u kompaniji, porodici, zemlji?
  • Kako identifikovati osobine dobrog lidera?

Isak Adižes je jedan od najcjenjenijih konsultanata u oblasti biznisa i upravljanja organizacijom, stručni savjetnik vodećih svjetskih kompanija i vlada, osnivač i predsjednik “Adižes instituta” u Kaliforniji, predavač na brojnim prestižnim univerzitetima i dobitnik velikog broja nagrada za svoj autorski rad.

Predavanje će se održati 16. jula 2019. godine u hotelu Chedi u Luštici Bej. Prijaviti se možete ovdje. Za registracije do 01. juna važi promotivna cijena od 200 eura.

Agenda predavanja:

18.00 – 18.30 Registracija i piće dobrodošlice
18.30 – 18.45 Uvodni govor
18.45 – 19.45 Predavanje Isaka Adižesa I dio
19.45 – 20.00 Pauza
20.00 – 20.30 Muzički nastup Safira Adižesa i potpisivanje knjiga
20.30 – 21.15 Predavanje Isaka Adižesa II dio
21.15 – 21.45 Pitanja i diskusija
23.00 Koktel party

Osim navedenog u agendi, u cijenu ulaze i besplatne karte za Gala koncert Festivalskog orkestra 17. jula u Kotoru na kom će nastupiti Safir Adižes i, kao gost na harmonici, njegov otac – Isak Adižes, kao i sertifikat o učešću na predavanju.

KotorArt, manifestacija od državnog značaja za kulturu Crne Gore, jedan je od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u regionu. Od svog osnivanja 2002.  godine, KotorArt svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika, sa preko 200 programa na brojnim ambijentalnim lokacijama u Kotoru i širom Boke, privlačeći više desetina hiljada posjetilaca, čime se svrstava u najposjećenije festivale ovog tipa. Ono što posebno karakteriše KotorArt jesu programski i produkcioni kapacitet da različite discipline i oblasti integriše sa umjetnošču i kulturom kao posebnu komunikacijsku platformu i vrijednost “per se”. Održivi razvoj, ekologija, zdravstvo, prosvjeta, aktuelna društvena zbivanja, turizam, biznis, IT tehnologije, sport, samo su neke od tema koje su do sada uspješno isprepletane kroz festivalske projekte.

Author: Danijela Žižić

Studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta koja se bavi marketingom. Uživa u organizacionim poslovima, konstruktivnim raspravama i MotoGPu. Velika ljubav su joj psihologija i filozofija, a strast joj je argentinski tango. Vjeruje u Avengerse i Elona Muska.

Share This Post On

Vaše mišljenje: