Cost Per Click oglašavanje – cijene po zemljama

Lokacija, lokacija, lokacija! Znamo da prilikom Internet pretrage ljudi sa različitih geografskih lokacija traže različite stvari, pri čemu prosječna cijena po kliku (CPC – Cost Per Click) varira od zemlje do zemlje. S obzirom na to da se broj oglašivača koji pokreću kampanje na međunarodnom nivou povećava iz dana u dan, mnogi su otkrili da ovi trendovi postoje i “preko granice”.

Šta je Cost Per Click? Sam model oglašavanja nosi naziv Pay Per Click (PPC) i predstavlja relativno nov kanal marketinga, koji poslednjih godina doživljava značajnu ekspanziju. CPC je izraz koji se koristi za model plaćanja oglašavanja koji se sastoji od sledećeg: oglašivač plaća svaki put kada posjetilac klikne na tekstualni link, baner ili neki drugi vid oglasa na Internet stranici drugog lica (na primjer Facebook, Google AdWords, ETARGET). Budući da se naplata kontekstualnih oglasa po pravilu računa na osnovu broja “klikova” (PPC), a ne samo na temelju broja prikazivanja oglasa (Pay Per View), ovaj metod naplate predstavlja optimalan oblik ulaganja u Internet marketing.

PPC

Ako znamo da se prosječan CPC razlikuje od zemlje do zemlje, postavlja se pitanje u kojim državama je ovaj vid oglašavanja najskuplji. U nastavku blog posta data je mapa koja prikazuje prosječne “cijene po kliku” u različitim zemljama.

average-cpc-by-country

Kliknite na sliku za uvećanje

Na mapi je prikazano 97 zemalja i data veličina njihovog prosječnog CPC upoređena sa prosjekom ove veličine u SAD, gdje se klik kreće između $1 i $2. Mi smo izdvojili 25 zemalja i napravili listu na kojoj prvo mjesto zauzima zemlja sa najvećom prosječnom “cijenom po kliku”, a poslednje ona sa najmanjom. Interesantan je podatak da je na listi od 97 zemalja za koje su prikupljeni ovi podaci, Srbija na poslednjem mjestu: prosječan CPC je za 95% niži od prosjeka u SAD. Crna Gora se nalazi na 86. mjestu (prosječan CPC za 86% niži od američkog), a Makedonija i Hrvatska zauzimaju 38. i 44. mjesto na ukupnoj listi, respektivno.

 1. Ujedinjeni Arapski Emirati  imaju prosječan CPC za 8% veći od prosjeka u SAD.
 2. Austrija ima prosječan CPC za 2% manji od prosjeka u SAD.
 3. Australija ima prosječan CPC za 5% manji od prosjeka u SAD.
 4. Prosječan CPC u Brazilu je za 11% ispod prosjeka u SAD.
 5. Velika Britanija ima prosječan CPC koji je niži od američkog za 13%.
 6. Na Novom Zelandu, prosječan CPC je za 14% niži od američkog.
 7. U Čileu je prosječan CPC za 16% niži od prosjeka u SAD.
 8. Švajcarska ima prosječan CPC koji odstupa naniže od američkog prosjeka za 21%.
 9. Italija ima prosječan CPC za 25% niži od prosjeka u SAD.
 10. Kanada ima prosječan CPC za 29% niži od prosjeka u SAD.
 11. U Njemačkoj je prosječan CPC za 31% niži od prosjeka u SAD.
 12. Turska ima prosječan CPC niži od američkog za 32%.
 13. Finsla ima prosječan CPC za 33% niži od prosjeka u SAD.
 14. Jamajka ima prosječan CPC za 33% niži od prosjeka u SAD.
 15. Norveška ima prosječan CPC za 34% niži od prosječnog CPC u SAD.
 16. Dominikanska Republika ima prosječan CPC za 40% niži od prosječnog CPC u SAD.
 17. Grčka ima prosječan CPC za 46% niži od prosjeka u SAD.
 18. U Japanu, prosječan CPC je za 47% niži od prosječnog CPC u SAD.
 19. Makedonija ima za 61% niži prosječni CPC u odnosu na prosjek u SAD.
 20. Hrvatska ima prosječan CPC za 63% niži od prosjeka u SAD.
 21. U Poljskoj, prosječan CPC je za 81% niži od prosječnog CPC u SAD.
 22. Rusija ima prosječan CPC koji je za 84% niži od prosjeka u SAD.
 23. U Crnoj Gori, prosječan CPC je za 86% niži od prosječnog CPC u SAD.
 24. Slovenija ima prosječan CPC koji je za 92% niži od prosjeka u SAD.
 25. Srbija ima prosječan CPC za 95% niži od prosjelnog CPC u SAD.

Ako pažljivije proučimo listu, možemo iznijeti neke zaključke o značajnim trendovima u kretanju prosječnog CPC.

Na prvom mjestu nalaze se Ujedinjeni Arapski Emirati, koji imaju prosječan CPC za 8% viši od onog u SAD. Ovo je ujedno i jedina država u kojoj je ovaj vid oglašavanja skuplji u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Razlog tome može biti bogata i raznovrsna ekonomija koja se oslanja na industrije kao što su finansije i turizam, a koje su poznate po visokim “cijenama po kliku”.

why-pay-per-click-ads-are-wasting-your-money-559e7d0284

Ako isključimo Ujedinjene Arapske Emirate i SAD, narednih 10 država u kojim je CPC najskuplji (sa ukupne liste od 97 zemalja prikazanih na mapi) su: Austrija, Australija, Brazil, Velika Britanija, Novi Zeland, Čile, Švajcarska, Italija, Kanada i Njemačka. Svaka od navedenih zemalja ima ili jake ekonomske veze sa SAD, ili je odlikuje visoka zastupljenost engleskog govornog područja, brzorastuća ekonomija, ili pak kombinacija nekih od navedenih karakteristika. Takođe, u svim ovim državama Google ima gotovo monopolsku poziciju, budući da nema značajniju konkurenciju od strane drugih pretraživača.

Zemlje Istočne Evrope i Rusija nalaze se dosta nisko na listi, sa zapanjujuće niskom “cijenom po kliku”. Ovo može biti posljedica napora ruske ekonomije da se izbori za smanjenje CPC za strane oglašivače. Drugi razlog niske pozicioniranosti ovih država jeste prisustvo Yandexa, pretraživača koji se, u ovim zemljama, javlja kao glavni konkurent Googleu. Na sličnim tržištima, gdje Google ne nosi titulu najzastupljenijeg pretraživača, poput Japana i Južne Koreje (gdje su zastupljeniji lokalni pretraživači poput Yahoo Japan i Naver), takođe uočavamo trendove nižeg prosječnog CPC.

Južna i Centralna Amerika, Afrika, ali i veći dio Bliskog Istoka ima prosječan CPC koji je daleko ispod američkog prosjeka. Iako je razlog tome veliki broj ekonomskih faktora kao i činjenica niske zastupljenosti Interneta u ovim zemljama, niska cijena ovog vida oglašavanja se pripisuje još jednom trendu. Naime, sve je veći broj korisnika koji pristupaju Internetu preko svojih pametnih telefona. Generalno, prosječan CPC je jeftiniji kada se pretražuje preko mobilnih uređaja, što stavlja akcenat na primjenu uspješne mobilne strategije.

Sažeto, savremeni trendovi pokazuju da plaćeno oglašavanje poboljšava količinu i kvalitet web prometa ka stranici ili sajtu kupovinom oglasa na pretraživačima. Trošak ovakvog načina oglašavanja zavisi od mnogih faktora i razlikuje se od zemlje do zemlje, a neki interesantniji primjeri kretanja prosječnog CPC po državama su detaljnije obrazloženi u cilju razumijevanja logike iza formiranja cijena ovakvog načina oglašavanja, koje postaje sve značajnija komponenta savremenog marketing poslovanja.

Izvor: Wordstream.com

Author: Anja Drobnjak

Anja Drobnjak je Content and Campaign Manager u Alicornu i ponosni član Spark.me i Digitalizuj.Me timova.

Share This Post On

1 Comment

Vaše mišljenje: