Nacionalni konkurs za odabir „zelenih ideja“

Fond za aktivno građanstvo – fAKT u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, objavljuje konkurs za odabir „zelenih ideja“, sa ciljem da podstakne pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća i nevladine organizacije da razviju inovativne biznis ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

foto: openwalls.com

foto: openwalls.com

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 31. maj 2015. godine do 16 časova.

Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, a koje zadovoljavaju naredne kriterijume:

1. Ideja/projekat je u ranoj fazi razvoja;

2. Nije ostvaren godišnji obrt veći od 10.000€;

3. Oslanja se prvenstveno na lokalne resurse, što uključuje i zapošljavanje lokalnog stanovništa i korišćenje tradicionalnih znanja i vještina;

4. Podržava revitalizaciju tradicionalne lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom zajednicom;

5. Postoji vizija ili akcioni plan zaštite i unapređenja životne sredine;

6. Postoji plan za ekonomsku održivost (ekonomski rast);

7. Urađena je procjena lokalnog tržišta i tražnje; takođe, nosilac ideje treba da pokaže da je svjestan konkurencije i da predstavi komparativne prednosti svoje ideje/projekta;

8. Radi se o inovativnom i jedinstvenom projektu/ideji, za koju nije obezbijeđena finansijska podrška od strane državnih organa, lokalnih vlasti, fondacija, privatnih donatora, ili međunarodnih razvojnih agencija.

Na konkurs mogu da se prijave pojedinci (državljanin/ka Crne Gore), poljoprivredna gazdinstva, privredna društva (konkretno: malo preduzeće) ili nevladina organizacija, registrovani u Crnoj Gori.

Tri najbolje ocijenjene ideje će učestvovati na Regionalnom forumu “Filantropija za zelene ideje na Zapadnom Balkanu”, koji Fond braće Rokfeler (RBF) organizuje na Kosovu (Hotel Magra Austria, Boge-Rugove) u periodu od 24-27. jula 2015. Na forumu će biti predstavljeno 15 “zelenih ideja” iz pet zemalja regiona, a tri najbolje rangirane će osvojiti po 10.000 USD.

Ukoliko na Regionalnom forumu nijedna od tri biznis ideje iz Crne Gore ne osvoji  nagradu od 10.000 USD, najbolje rangirana će od fAKT-a dobiti finansijsku podršku u  iznosu od 4,000 EUR.

Formulari:

• Poziv za učešće na Forumu za zelene ideje (pdf)
• Prijavni formular (doc)

Author: Jelena Lakicevic

:)

Share This Post On

Vaše mišljenje: