Prijavite se za E4SC program za društvene preduzetnike

Preduzetnici za društvene promjene (Entrepreneurs for Social Change – E4SC), Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) i italianska CRT fondacija pozivaju mlade društvene preduzetnike da se prijave za novi ciklus programa.

Mladi društeni preduzetnici koji imaju između 18 i 35 godina i dolaze iz neke od 26 zemalja Evrope i Sredozemlja pozvani su da se prijave za novi ciklus E4SC 2018/19. Sve mlade žene i muškarci koji se bave društvenim preduzetništom ili planiraju da osnuju takvo preduzeće uskoro, mogu da se prijave. Rok za prijavljivanje je 31. jul 2018. godine, nakon čega prijave prolaze kroz takmičarski proces u tri etape.

Ukratko, E4SC program se sastoji od:

  • Bootcamp (23. novembar- 2. decembar 2018. godine): desetodnevno lično iskustvo koje pruža preduzetnicima alate za rast njihovog preduzeća, povezivanje i učenje od eksperata iz cijelog svijeta;
  • 360° osnaživanje: baziran na 360° procjeni, razvija se detaljan plan društvenog i ekonomskog uticaja, sa podrškom prilagođenom potrebama preduzetnika;
  • Izvršno mentorisanje: u periodu od godinu dana sa nekim od najboljih svjetskih rukovodioca iz oblasti društvenog preduzetništva, preduzetnicima će biti data virtuelna kriptovaluta koju će trošiti na individualno mentorisanje prilagođeno njihovim potrebama;
  • E4SCpedija: preduzenici postaju dio zajednice koja se neprekindo razvija i uči, dobijaju pristup pro-bono pravnim firmama u svojim državama, upoznaju se sa relevantnim investitorima, dobijaju poziv da budu dio bodra povjerenika kao i konstantnu ljudsku podršku.

Cilj programa je da ublaži izazove sa kojima se ovaj region konstantno susreće a tiču se osnaživanja mladih društvenih preduzetnika. Uključeni su izazovi kao što su degradacija okoline, sigurnost hrane, upravljanje otpadom, kao i uzroci migracije i slične društvene tenzije i izazovi. Jednogodišnji program povećava sposobnost ojačavanja biznis ideje sa društvenom misijom, i na taj način podržava i osnažuje ekonomski rast i društvenu inkluziju, pritom radeći na postizanju ciljeva održivog razvoja (SDGs).

Za prijavljivanje i više informacija posjetite sajt ili Facebook stranicu!

Author: Miodrag Račić

Miodrag Račić je student Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici i zaljubljenik u sve što ima veze sa tehnologijom i inovacijama.

Share This Post On

Vaše mišljenje: