Početak

Kad prvi put dođeš u susret s pitanjem “na koji način želiš da promijeniš svijet?”, posle pomisli da to nije normalno, jer smo mi vaspitani da budemo skromni (jer skromnost je vrlina), shvatiš da nikad u stvari nisi razmišljao o tome, ali da možda i želiš, ili si barem nekad želio da promijeniš svijet. I odakle da počneš? Odakle se inače počinje? Promjena sebe ili izgradnja sebe može da bude dovoljno velik prvi korak u pravcu promjene svijeta. Isto tako uticaj na lokalno društvo, a i dozvoljavanje društva da utiče na tebe mogu da budu moj doprinos promjeni svijeta. Zašto?

Moj posao je, kao okruženje u kojem se krećem, jako uticao na mene. Prosto sam se gradila kao ličnost, ne samo učeći materiju kojom sam se bavila, nego učeći se odnosima sa ljudima. Imala sam sreću da učim od određenih ljudi, od onih koji su nesebično dijelili svoje znanje, i od onih kroz čije sam greške gradila sebe, od nekih sam imala podršku, a od nekih… i ne baš. Važno je da sam imala koga da pitam. U trenutku kad sam postala ona koje je mogla da dijeli svoje znanje za učiteljima i novim ljudima koji su dolazili (učenicima), sam shvatila da skoro jednako i dalje učim od svih njih. Određena pitanja, određene sumnje, zajedničko istraživanje problema, česte polemike… sve je uticalo na to da se među nama stvorio osjećaj tima, oni kojih gledaju u nebo da isprate avion, ili onih koji pomno prate kamatne stope, i na kraju onih koji ne propuštaju da prokometarišu značaj domena sa bilborda i reklama. A naš tim je uvijek bio spreman da dijeli unutar sebe i dalje oko sebe.

Ako mogu da utičem da ti timovi kojih sam dio, proširim, spojim, izgradim neka to bude moj način da promijenim svijet. Jer ćemo tako svoje poslovno okruženje sa kreativnim i savremenim pristupom razmjene znanja i mišljenja napraviti boljim mjestom. Jer svi želimo da se u životu bavimo stvarima koje volimo, da nam hobi postane posao. Ako smo spremni da istražujemo i ulažemo sebe zbog nekog svog ličnog napredovanja i zbog društva sa kojim želimo da napredujemo, onda i biznis raste i razvija se…

Ideja ovog “pokreta”, kako smo ga nazvali, je da razmijenimo svoja znanja, da svi naučimo ponešto, i da na temeljima toga izgradimo savremeno i uspješno poslovno okruženje. Kako to knjiški zvuči … 🙂

Autor: Nataša

Author: Natasa Djukanovic

Nataša Đukanović je svojom energijom i marketing filozofijom doprinijela razvoju kompanija u tri različite oblasti poslovanja – avioindustriji, bankarstvu i internet biznisu. Aktivno učestvuje na međunarodnim konferencijama koje se bave promocijom, internet start-upovima i upotrebom društvenih medija u poslovne svrhe. Nataša je direktor marketinga u kompaniji DoMEn. Twitter:@natasad

Share This Post On