10 najbogatijih ljudi svih vremena

Ko je imao više novca, John D. Rockefeller ili Genghis Khan? Prilično jednostavno pitanje na koje je teško dati odgovor.
Lista najbogatijih ljudi svih vremena data u nastavku, zasnovana je na intervjuima sa profesorima ekonomije i istoričarima i prestavlja pokušaj rangiranja istorijslih ličnosti prema njihovom ekonomskom uticaju.

 
10. Genghis Khan (1162-1221, Mongolsko carstvo)
Bogatstvo: Ogromni zemljišni posjedi

Genghis Khan je nesumnjivo jedan od najuspješnijih vojnih lidera svih vremena. Kao vođa Mongolskog carstva, koje se prostiralo od Kine do Evrope, kontrolisao je najveće granično carstvo u istoriji. Ipak, uprkos njegovoj velikoj moći, naučnici kažu da Genghis nije nikada uštedio svoje bogatstvo. Sa druge strane, Khanova velikodušnost se navodi kao ključ uspjeha koji je postigao.
“Temelj njegovog uspjeha jeste podijela plijena sa vojnicima i drugim komandantima”, kaže Morris Rossabi, istaknuti profesor istorije na CUNY’s Queens koledžu. Jack Weatherford, autor djela “Genghis Khan and the Making of the Modern World“, objašnjava da mongolski vojnici, za razliku od većine predmodernih armija, nisu prisvajali lični plijen. Nakon što bi određeno područje bilo osvojeno, zvanični službenici su vršili inventar svakog oduzetog predmeta i kasnije ga dijelili među vojnicima i njihovim porodicama.
Genghis je ipak prisvajao dio plijena, ali to teško da je bilo dovoljno da ga učini bogatim. Gore navedeni autor objašnjava: “Za sebe ili porodicu Genghis nije izgradio palatu, hram, grobnicu, pa čak ni kuću…”

9. Bill Gates (1955- ,SAD)
Bogatstvo: 78,9 milijardi američkih dolara

Bogatstvo Bill Gatesa, najbogatijeg živog čovjeka, je prilično lako utvrditi. Magazin Forbes je procijenio neto imovinu osnivača kompanije Microsoft na 78,9 milijardi američkih dolara. To je za oko 8 milijardi više od bogatstva koje posjeduje Armancio Ortega, suosnivač brenda Zara i drugi najbogatiji čovjek na svijetu.

8. Alan Rufus (1040-1093, Engleska)
Bogatstvo: 194 milijarde američkih dolara

Rufus, čiji je predak bio William the Conqueror, se priklljučio svom stricu u Normanskom pohodu. Philip Beresford i Bill Rubinstein, autori djela “The Richest od the Rich“, kažu da je Alan umro sa imetkom od 11.000 britanskih funti, što je činilo 7% bruto domaćeg proizvoda Engleske u to vrijeme. Ovaj iznos, izražen u vrijednosti američkih dolara u 2014. godini, dostiže brojku od 194 milijarde dolara.

7. John D. Rockefeller (1839-1937, SAD)
Bogatstvo: 341 milijarde američkih dolara

Rockefeller je počeo da ulaže u naftnu industriju 1863. godine, i do 1880. njegova kompanija Standard Oil je kontrolisala 90% američke proizvodnje nafte. Prema New York Times, Rockefellerovo bogatstvo je procijenjeno na 1,5 milijardi američkih dolara ili gotovo 2% autputa SAD 1918. godine. Ova procjena je zasnovana na porezu na dohodak (iz 1918) i predstavlja skup podataka sakupljenih od strane kompanije MeasuringWorth, budući da SAD nisu čuvale zvanične izvještaje o nacionalnom dohotku sve do 1932. godine. Isti iznos bi u 2014. godini bio ekvivalentan iznosu od 341 milijarde američkih dolara.

6. Andrew Carnegie (1835-1919, SAD)
Bogatstvo: 372 milijarde američkih dolara

Iako Rockefeller dobija svu medijsku pažnju. Andrew Carnegie je vjerovatno najbogatiji Amerikanac svih vremena. Škotski imigrant je prodao svoju kompaniju, U.S. Steel, J.P. Morganu za 480 miliona američkih dolara 1901. godine. Ova suma je predstavljala 2,1% američkog BDP-a, pružajući Carnegeiju ekonomsku moć ekvivalentnu iznosu od 372 milijarde, izraženo u vrijednosti dolara u 2014. godini.

5. Joseph Stalin (1878-1953, SSSR)
Bogatstvo: Potpuna kontrola nacije sa 9,6% globalnog bruto domaćeg proizvoda.

Staljin je nesvakidašnja ličnost u modernoj ekonomskoj istoriji: diktator koji je posjedovao apsolutnu moć i kontrolisao jednu od najvećih ekonomija u istoriji. Iako je nemoguće odvojiti Staljinovo bogatstvo od onog koje je posjedovao cijeli Sovjetski Savez, njegova jedinstvena kombinacija ekonomske moći i potpune kontrole nad SSSR-om je navela mnoge ekonomiste da računaju Staljina kao jednu od najbogatijih ličnosti svih vremena.
Lako je uočiti logiku kojom su se vodili. Podaci OECD-a pokazuju da je 1950. godine, tri godine prije Staljinove smrti, SSSR proizvodio oko 9,5% globalnog ekonomskog autputa. U 2014. godini ovaj nivo proizvodnje bio bi ekvivalentan iznosu od gotovo 7,5 triliona američkih dolara. Iako novac nije pripadao direktno Staljinu, on je imao mogućnost da iskoristi sovjetsku ekonomsku moć, iz bilo kog razloga koji bi izabrao.
“Njegova moć je bila ogromna, i kroz nju je mogao da dobije sve što je želio”, kaže George O. Liber, profesor istorije na Univerzitetu u Alabami, u Birminghamu. “Kontrolisao je jednu šestinu zemljine površine bez ikakvih čekova ili bilansa.” Da li ovo Staljina čini bogatim u tradicionalnom smislu? “Da li je on bio među najbogatijim ljudima? Možda, ukoliko želite da proširite definiciju bogatstva, ali to bogatstvo nije bilo njegovo. On je upravljao bogatstvom svoje zemlje.” Ipak, teško je izostaviti Staljina sa liste ljudi koji su posjedovali najveću ekonomsku moć u istoriji. Njegovo bogatstvo je možda teško kvantifikovati, ali se ne dovodi u pitanje činjenica da, kada je u pitanju lični ekonomski uticaj, nema rivala u istoriji.

4. Akbar I (1542-1605, Indija)
Bogatstvo: Vladao carstvom sa 25% globalnog BDP-a.

Najveći među vladarima iz Mughol dinastije, Akbar, kontrolisao je carstvo koje je proizvodilo jednu četvrtinu svjetskog ekonomskog autputa. Chris Matthews iz magazina Fortune citira ekonomskog istoričara Angus Maddisona, koji navodi da je BDP u Indiji za vrijeme Akbarove vladavine moguće uporediti sa Engleskom pod kraljicom Elizabetom, ali sa “vladajućom klasom čiji je ekstravagantni životni stil prevazilazio evropsko društvo”.
Tvrdnja da je indijska elita bila bogatija od njihovih zapadnih partnera, potkrijepljena je podacima ekonomiste Branka Milanovića, čija su istraživanja pokazala da je dinastija Mughal jedna od najefikasnijih dinastija u istoriji, kada je riječ o “izvlačenju bogatstva iz populacije”.

3. Car Šenzog (1048-1085, Kina)
Bogatstvo: Vladao je carstvom sa 25-30% globalnog BDP-a

Song dinastija iz Kine (620-1279) bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u istoriji. Prema profesoru Ronald A. Edwardsu, istoričaru koji je izučavao dinastiju Song na Tamkang Univerzitetu, kineska nacija je, u toku vladavine ove dinastije, proizvodila između 25% i 30% svjetskog ekonomskog autputa. Bogatstvu tadašnjeg kineskog carstva su doprinijele tehnološke inovacije i vještine u sakupljanju poreza, za koje Edwards kaže da su bile stotinama godina ispred onih kojima su se služile evropske vlade. Profesor je takođe naveo da je vlada pod dinastijom Song bila visoko centralizovana, što znači da je car imao ogromnu kontrolu nad ekonomijom.

2. Augustus Cezar (63-14 p.n.e, Rim)
Bogatstvo: 4,6 triliona američkih dolara

Profesor istorije na Stanfordu, Ian Morris, otkrio je da je Augustus Cesar, osim što je bio na čelu carstva čiji je udio u svjetskom ekonomskom autputu iznosio između 25% i 30%, u jednom trenutku sam posjedovao bogatstvo ekvivalentno jednoj petini bogatstva tadašnjeg Rimskog carstva.
Ovo bogatstvo bi, izraženo u vrijednostima iz 2014. godine, iznosilo oko 4,6 triliona američkih dolara. Morris ističe da je Cezar u jednom periodu lično posjedovao i čitavi Egipat, što je prilično teško nadmašiti. 🙂

1. Mansa Musa (1280-1337, Mali)
Bogatstvo: Nemoguće izmjeriti

Mansa Musa, kralj Timbuktua, često se navodi kao najbogatija ličnost svih vremena. Prema riječima profesora Richard Smitha, sa Forrum koledža, Musino zapadno-afričko kraljevstvo je najvjerovatnije bilo najveći proizvođač zlata u istoriji – u vremenu kada je tražnja za zlatom bila veoma visoka.
Ali, koliko je zapravo bogat bio Musa? Nažalost, ne postoji način da se upiše tačan iznos njegovog bogatstva. Zapisi su ili rijetki ili ne postoje, a savremeni izvori opisuju kraljevo bogatstvo u uslovima koji su nemogući za to vremensko razdoblje. Neke priče o njegovom poznatom hodočašću u Meku – u toku kog je Musina potrošnja bila do te mjere raskošna da je izazvala valutnu krizu u Egiptu – pominju desetine kamila koje su bile natovarene stotinama kilograma zlata (Smith navodi da je proizvodnja zlata na godišnjem nivou tada iznosila oko jednu tonu). Drugi izvori kažu da je Musina vojska brojala 200.000 ljudi, uključujući 4.000 strijelaca – broj trupa koji bi čak i moderne supersile imale poteškoća da izvedu na bojno polje. Rudolph Ware, saradnik na predmetu Istorija na Univerzitetu u Mičigenu, objašnjava da je Musino bogatstvo bilo tako ogromno, da su ljudi imali velikih poteškoća da ga opišu. “Suština je da je Musa zaista bio najbogatiji čovjek u istoriji”, kaže Ware. “Mnogi pokušavaju to da opišu. Postoje fotografije na kojima on drži zlatni skiptar na tronu načinjenom od zlata, dok mu je u rukama zlatni pehar, a zlatna kruna na glavi. Zamislite onoliko zlata koliko mislite da živo biće može da posjeduje i zatim to udvostručite.” Ako niko nikada nije uspio da izmjeri vaše bogatstvo, onda zaista jeste prilično bogati. 🙂

Izvor: www.ti.me

Author: Anja Drobnjak

Anja Drobnjak je Content and Campaign Manager u Alicornu i ponosni član Spark.me i Digitalizuj.Me timova.

Share This Post On

Vaše mišljenje: