Traže se U-Report ambasadori i ambasadorke!

Prema vašem mišljenju, ko je najkompetetniji za prepoznavanje problema sa kojima se mladi današnjice suočavaju? Kome biste povjerili rješavanje tih problema? Da li smatrate da možete uticati na proces donošenja odluka ili biti aktivni učesnik u tom procesu?

Odmah ćemo pružiti odgovore na svako od postavljenih pitanja. Mladi ljudi moraju biti integralni dio svakog procesa koji se bavi prepoznavanjem problema koji se odnose na njih i aktivno uključeni u kreiranju rješenja za te probleme. Glas mladih u procesu donošenja odluka ne smije se samo prepoznati, već se mora čuti. Iako smo saglasni da su ohrabrenje i podrška mladim ljudima u kreiranju prilika za lični i profesionalni razvoj izuzetno važni, ne smijemo zaboraviti da je direktna participacija mladih cilj kome težimo.

Tako je nastao U-Report, globalna digitalna platforma na kojoj mladi ljudi govore o pitanjima do kojih im je stalo, kako bi kreirali pozitivne promjene u svojim lokalnim zajednicama. Prema riječima mladih koji koriste ovaj servis, U-Report je značajan digitalni alat koji im na inovativan način omogućava da iznesu svoje mišljenje i da učestvuju u rješavanju različitih problema. Riječ je o revolucionarnom, besplatnom sistemu, usmjerenom ka direktnom angažovanju adolescenata i mladih.

Veliki broj mladih i adolescenata u Crnoj Gori su aktivni članovi U-Report platforme i, kroz rješavanje prepoznatih problema, streme ka kreiranju pozitivnih i inkluzivnih promjena. Ukoliko si i ti među njima, i smatraš da cilj U-Reporta – osnaživanje mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka – treba da dopre do što većeg broja mladih i angažuje ih, ti si U-Report ambasador/ka kakvog tražimo!

ŠTA JE U-REPORT AMBASADOR/KA I KAKO MOŽEŠ DA SE PRIJAVIŠ?

U-Report ambasador/ka je mlada osoba (od 13 do 24 godine), sa područja čitave Crne Gore, koja je upoznata sa U-Report platformom i njenim ciljem, odnosno član U-Report zajednice i koja prepoznaje njen značaj. Tvoj zadatak u ulozi U-Report ambasadora/ke biće promocija U-Report platforme među mladima u tvojoj lokalnoj zajednici. Šta to podrazumijeva? Kao aktivni član U-Report zajednice, već si prepoznao/la značaj uloge mladih u donošenju odluka i kreiranju promjena. Svjestan/na si da se tvoj glas itekako čuje. Želiš da mijenjaš lokalnu zajednicu, a i svijet, na bolje, i u tome ti U-Report značajno pomaže.

Kao U-Report ambasador/ka, bićeš u prilici da mladima u svojoj lokalnoj zajednici pomogneš da se uključe u aktivnosti koje se baš njih i tiču. Moći ćeš da im objasniš značaj U-Report zajednice i njenih članova, U-Reportera, koji pružaju informacije o pitanjima u njihovim zajednicama kako bi stvorili promjene. Prenijećeš im cilj ove platforme i, što je najvažnije, ispričaćeš im na koji način je tebi pomoglo članstvo u zajednici koja je orijentisana primarno na mlade.

Svijet se konstantno suočava sa nizom važnih socijalnih, ekonomskih, političkih (u poslednje vrijeme i zdravstvenih!) izazova, koji znatno otežavaju efikasno sprovođenje inovativnih strukturnih reformi. To, naravno, dovodi do povećanog skepticizma, pogotovo među mladima. Kao član U-Report zajednice, ti si već glas svoje generacije. Kao U-Report ambasador/ka, tvoj zadatak će biti da pomogneš drugim mladim ljudima u svom okruženju da postanu taj glas, da od pasivnih posmatrača postanu aktivni generatori promjena u svojim lokalnim zajednicama.

Kao U-Report ambasador/ka, imaćeš i zadatak da svojim vršnjacima objasniš na koji način platforma funkcioniše – kako se mogu registrovati, na koji način se vrše ankete, gdje se objavljuju rezultati anketa, kome se ti rezultati šalju, kako su u čitav proces uključeni i formalni donosioci odluka (Vlada, NVO i privatni sektor)…

Laboratorija inovacija za mlade “Kreaktivator” će na svim svojim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama promovisati U-Report ambasadore/ke, odnosno mlade ljude koji su aktivni članovi svojih zajednica i koji prepoznaju značaj kreiranja promjena u društvu kroz ovakav vid digitalne platforme. U-Report ambasadori će, sa druge strane, promovisati platformu koja im je dala podstrek da postanu mladi ljudi koji ne bježe od problema, već se sa njima suočavaju i aktivno pokušavaju da ih riješe.

Ukoliko si već upoznat/a sa U-Report servisom, prepoznaješ njen značaj i čitava priča oko U-Report ambasadora/ke ti je zanimljiva, prijavi se! Što više imamo mladih ljudi koji se aktivno bore za društvene promjene, to će se vaš glas dalje i jače čuti.

Author: Anastasija Šovran

Anastasija Šovran je menadžerka društvenih mreža u Digitalizuj.Me. Još od osnovne škole voli volonterizam, umjetnost i dva najhejtovanija predmeta, matiš i fiziku. Kada ne crta, isprobava svakojake recepte ili igra “The Last of Us”, voli da putuje i smara mlađu sestru. Budući arhitekta, mašta o svom stanu u centru Londona i bubble tea prodavnici koja će biti prikladno smještena preko puta.

Share This Post On

Vaše mišljenje: