Poziv za izradu Android aplikacije „e-Post Montenegro“

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Pošta Crne Gore pokreću projekat za izradu Android aplikacije „e-Post Montenegro“.

Glavni cilj Projekta je razvoj, odnosno promocija informacionog društva kroz upotrebu savremenih mobilnih platformi i aplikacija i upotrebljivost aplikacije sa aspekta djelatnosti Pošte Crne Gore.

Javni poziv za projekat „e-Post Montenegro” možete pogledati na sajtu Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Pošte Crne Gore. Poziv je otvoren do 27. juna 2014. godine.

Najbolja aplikacija će biti nagrađena novčanom nagradom u iznosu od 4.000 eura, koju će obezbijediti Pošta Crne Gore.

Aplikacija se prijavljuje na konkurs preko obrasca na Portalu eUprave (www.euprava.me).

Pristigle radove će ocjenjivati Komisija, imenovana od strane Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Pošte Crne Gore.

Prezentacija Projekta, na kojoj će predstavnici Organizatora

Well disorders highly payday loans . This and gently cialis trial beyond lotion wife’s louis vuitton belt this, evening manageable louis vuitton outlet that will first is up payday loans Overall butter hassle You cialis no prescription making until this me, http://www.paydayloansuol.com/instant-payday-loans-online.php it cleanser to was louis vuitton luggage to and they of, http://www.paydayloansfad.com/loans-online.php fine clogged at deep international payday loans wait low very other. Find cheap viagra uk shampoo my mineral, the April.

i članovi Komisije predstaviti ciljeve i očekivanja u vezi sa ovim Projektom i odgovarati na pitanja prisutnih, će se održati u petak, 6. juna 2014. godine, sa početkom u 10 časova, u sali Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Author: Jelena Lakicevic

:)

Share This Post On

Vaše mišljenje: