Projekti

Digitalizuj.Me je uspješno realizovao veliki broj inovativnih projekata, među kojima su:

Takmičenje „Otvorene ideje za Crnu Goru – UNDP Crna Gora, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Crne Gore i Upravom za mlade i sport, april-jun 2014.

Cilj projekta je bio jačanje transparentnosti i odgovornosti javne uprave kroz pronalaženje inovativnih tehnoloških rješenja za dva značajna pitanja od društvenog značaja: 1) Kako unaprijediti učeće mladih u procesu donošenja odluka? 2) Kako iskoristiti moć novih tehnologija za bolju informisanost i učeće građana u procesu evropskih integracija?

Takmičenje je okupilo zajednicu kreativaca, programera i društvenih aktivista na rješavanju problema sa kojima se susrijeće javna uprava. Namjera je bila da nove aplikacije podstaknu građanski aktivizam i upotrebu novih tehnologija, na način na koji je to postigla inicijativa „Budi odgovoran“, koja je pobijedila na takmičenju OtvoreneIdeje.me u 2013 godini.

Pobjednici na takmičenju su bili Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Ideus. UMHCG je predstavilo projekat „Informacije za sve/Informacije za svakoga“, koje bi omogućilo da osobe s invaliditetom na jednom mjestu dobiju sve važne informacije iz različitih organizacija i državnih institucija, u njima pristupačnom formatu. Ideus je crowdsourcing platforma sa podacima o proizvodima široke potrošnje putem koje će korisnici biti blagovremeno informisani o svim rizicima konzumiranja proizvoda koji su u datom trenutku nadležni organi označili kao nebezbjedne. Dodatni digitalni servisi omogućiće korisnicima sa specifičnim potrebama u ishrani (ljudi sa alergijama, mikronutritivnim deficitima i sportisti) da na jednostavan način planiraju svoju ishranu.

Transparency and Accountability Competition (Takmičenje „Transparentnost i odgovornost“) – UNDP Crna Gora, april-jun 2013.

Cilj projekta je bio da se daju odgovori na dva značajna pitanja: 1) Kako je moguće iskoristiti tehnologiju da bi stvorili nove usluge ili poboljšali kvalitet postojećih usluga koje državna i lokalna administracija nudi građanima? 2) Kako je moguće iskoristiti veb i mobilne tehnologije da bi poboljšali kvalitet života u društvu? Projekat je uključio građane, aktiviste, programere, dizajnere i preduzetnike iz „onlajn“ i „oflajn“ svijeta i stvorio zajednicu sa ciljem rješavanja društvenih problema korišćenjem modernih tehnologija. Rezultat projekta je nekoliko potpuno funkcionalnih aplikacija za pametne telefone i računare koje pomažu lokalnim zajednicama, ali i opštinama i državnim institucijama da lakše komuniciraju i rješavaju probleme na različitim nivoima. Pobjednička aplikacija, Budi odgovoran, je bila među sedam finalista u konkurenciji za nagradu “Bright Spots” na Open Government Partnership samitu u Londonu, koji je okupio više od hiljadu učesnika iz preko 70 država, u periodu od 31.10. do 01.11. 2013. godine.

Građani Crne Gore su sada opremljeni aplikacijom “Budi odgovoran” koja im omogućava da prijave neizdavanje fiskalnih računa, kršenje prava potrošača, nelegalne deponije, nepropisno parkiranje, neodgovarajuću upotrebu službenih vozila i mnoge druge probleme kako bi se poboljšao kvalitet života u društvu. Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore koristi prijave građane kroz aplikaciju “Budi odgovoran” u borbu protiv sive ekonomije. Po pri­ja­va­ma gra­đa­na in­spek­cij­ski or­ga­ni su iz­re­kli ka­zne u vri­jed­no­sti od pre­ko 420 hi­lja­da eura, a po­lo­vi­na tog iz­no­sa (više od 200 hiljada eura) je na­mi­je­nje­na za pro­jek­te od op­šteg dru­štve­nog zna­ča­ja, za koje glasaju sami građani.

Drugi crnogorski 24h hakaton, u saradnji sa kompanijom Logate pod pokroviteljstvom kompanije Crnogorski Telekom, decembar 2013.

Učesnici Hakatona su bili u prilici da svojim inovativnim idejama doprinesu unapređenju postojećih i kreiranju novih funkcionalnosti Extra TV, popularne IPTV platforme Crnogorskog Telekoma. Namjera je bila da se televizor pretvori u „pametni TV“, na način što bi se napravile interaktivne igre za dva igrača, “pametni” teletext, izvještavanje u realnom vremenu putem javnih veb kamera, komentarisanje TV programa i slično.

Pobjednička aplikacija, Life Boat, djelo Quad Pack tima, ima za cilj da pojednostavi sistem donacija. Aplikacija bi trebalo da omogući korisnicima Extra TV servisa da lako dođu do aktuelnih akcija, odnosno informacija o tome kome je u Crnoj Gori trenutno pomoć najpotrebnija i da, u skladu sa svojim mogućnostima, kroz nekoliko klikova putem daljinskog upravljača, uplate željena sredstva za konkretnu akciju, koja će biti obračunata kroz račun za usluge Crnogorskog Telekoma.

The Use of New Technologies for Environmental Monitoring conference (Konferencija „Korišćenje novih tehnologija za nadzor životne sredine“) – UNDP Crna Gora i NVO Ozon Nikšić, maj 2013.

Konferencija je organizovana sa ciljem otvaranja diskusije o ulozi novih tehnologija u sektoru zaštite životne sredine i „spajanja“ dvije grupe ljudi koji inače ne komuniraju toliko često – eksperata za zaštitu životne sredine i predstavnika digitalne zajednice. Takođe, stvorena je šansa da predstavnici vlasti i eksperti civilnog društva mogu da sarađuju na projektima na temu zaštite životne sredine. Konferencija je pokrenula mnogo značajnih pitanja – Kako nove tehnologije mogu da poboljšaju saradnju državnog i civilnog sektora i medija u cilju očuvanja životne sredine? Da li je moguće poboljšati regionalnu saradnju i koja je uloga Arhus centara? Kako nove tehnologije mogu da pomognu u nadzoru životne sredine?

Using Social Media to Promote Transparency and Efficiency (Upotreba društvenih medija za promovisanje transparentnosti i efikasnosti) – East West Management Institute, novembar 2012. – mart 2013

Projekat je pokrenut sa dva osnovna cilja – da iskoristi moć društvenih medija u cilju pomoći državnim institucijama, kao i da pomogne građanima Crne Gore da lakše dobijaju informacije, prijave probleme i korupciju i lakše dođu do potrebne dokumentacie. Projekat je uključio i seriju debata koje su okupile predstavnike administrativne i sudske branše, predstavnike NVO sektora i medije sa ciljem da se predstavi stanje prije početka i nakon okončanja projekta „Dobro upravljanje“ (Good Governance) i predstave benefiti za građane u vidu povećane efikasnosti i poboljšane komunikacije.

Prvi crnogorski 24h hakaton, u saradnji sa kompanijom Logate, novembar 2012.

Tema Hakatona su bili SMS servisi, alati za prenošenje informacija u realnom vremenu, tj. kako iskoristiti SMS poruke kako bi se poboljšao svakodnevni život građana. Najočigledniji primjer SMS servisa je obavještavanje korisnika o transakcijama sa kreditnih kartica. Zahvaljujući tom servisu, vlasnici kartica su danas u mogućnosti da istog trenutka saznaju kada je njihova kartica upotrijebljena ili zloupotrijebljena. Hakaton podrazumijeva kreativnost i ideje bez obzira koji problem se njima može riješiti. Mogućnosti su neograničene. Dovoljno je zamisliti kakve se sve promjene mogu ostvariti u turizmu, poljoprivredi, na tržistu novca ili nekretnina, na izborima ili anketiranju putem SMS poruka.

Pobjednik Hakatona je bio SOS servis za poziv u pomoć Gorskoj službi spasavanja, koji je djelo tima iz kompanije fleka. Ovaj projekat rešava problem loše pokrivenosti internetom planinskih predjela tako što će, uz standardne mape, koristiti i kodove za lokacije. Ako znate kod lokacije koju ste prošli ili kod neke naredne lokacije, sistem će lako prepoznati vašu stvarnu lokaciju i obavijestiti najbližeg spasioca da vam što prije ukaže pomoć.

Foursquare for Development (Foursquare za razvoj) – UNDP Montenegro i doMEn, jun-septembar 2012.

Cilj projekta je bio jačanje preduzetništva i turizma u sjevernoj regiji Crne Gore putem korišćenja geolokacijskih društvenih mreža kao što je Foursquare. Sjeverna regija, koja privlači od 5% do 7% od ukupnog broj turista koji posjete Crnu Goru (1,5 miliona godišnje), ima veliki potencijal za specifične oblike turizma (tzv. niche tourism) zahvaljujući potpuno očuvanoj prirodi i nekoliko lokacija zaštićenih od strane UNESCO. UNDP Montenegro, privatni web provajder doMEn i Digitalizuj.Me su pokrenuli ovaj projekat sa ciljem da pomognu lokalnim zajednicama da promovišu turizam koristeći nove tehnologije. Cilj projekta je bio da se stvore nova radna mjesta, promovišu lokalna preduzeća i ostvari održiv rast u regiji koristeći lokalna znanja o prirodnim ljepotama i istoriji. Sva ta znanja su prenesena „onlajn“, da bi turisti mogli da koriste mrežu Foursquare kao „turistički vodič“ i način lakšeg povezivanja sa lokalnim zajednicama. U završnoj fazi projekta, najpoznatiji blogeri i uticajni predstavnici društvenih mreža iz regiona su napravili turu po sjevernoj regiji koristeći rezultate projekta, a zatim sa puno entuzijazma predstavili svoja iskustva za čitaoce iz čitavog regiona. Projekat “Foursquare for Development” je bio jedan od šest projekata na svjetskom nivou koje je RBEC Innovation Fund nagradio.

 

Edukacija je značajan dio Digitalizuj.Me aktivnosti. Digitalizuj.Me ima veliko iskustvo u organizovanju treninga za nastup organizacija na društvenim medijima:

 

Ovdje su dostupni završni računi NVO Digitalizuj.Me za:

2014. godinu (i poreska prijava 2014.)

2013. godinu

2012. godinu